DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
 

Title

Info

FR NL
 

Nieuws 23 juni

 

"Onderbetaling tolken en vertalers brengt rechtsstaat in gevaar"

 

Opiniestuk van Henri Boghe, algemeen secretaris Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken, in Het Belang van Limburg + van 23 juni 2016

 
 
 

Door de internationalisering van de misdaad en door de taalwetgeving zijn gerechtsvertalers en -tolken onmisbaar voor de werking van Justitie en politie. Maar de onaantrekkelijke verloning en de lamentabele arbeidsomstandigheden bij Justitie zorgen voor een ware leegloop bij de beëdigd tolken en vertalers.

In bijna één strafzaak of politieverhoor op de vier is een tolk nodig. Misdaadbendes en terreurnetwerken kunnen vaak enkel in kaart worden gebracht dankzij de inbreng van taptolken. Het aantal telefoontaps is explosief gestegen. Ook onderschepte berichtjes die cruciaal kunnen zijn voor het osporen van terreurverdachten, moeten vaak snel en efficiënt worden vertaald.  Door de omzetting van een Europese richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures zal de nood aan vertalers en tolken nog toenemen. 

Maar de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) krijgt dagelijks berichten binnen van collega's die er de brui aan geven. Er zijn dan ook een heleboel redenen tot klagen. Gerechtstolken moeten werken in zittingszalen met een afschuwelijke akoestiek en zonder geluidsinstallaties. Ondanks onze erg inspannende taak dwingt men één tolk om soms uren aan een stuk door te gaan. Bovendien zijn de justitietarieven voor vertaal- en tolkwerk veel te laag, al zeker in vergelijking met Duitsland, Zwitserland en zelfs Slovenië. Vertalers Nederlands-Frans en omgekeerd krijgen nu een vergoeding op het niveau van de collega's in Polen! De door de administratie van Justitie voorgestelde herziene tarieven blijven nog altijd ruim onder de gangbare marktprijzen. Voor veel talen betekenen ze zelfs een tariefdaling. Bovendien is het werkaanbod uiterst onzeker. Wanneer een zaak niet kan worden behandeld, worden we met een habbekrats van 34 euro bruto naar huis gestuurd, ook al hielden we onze agenda vrij voor de hele voor- of namiddag. De FOD Justitie kent nochtans de marktprijzen: voor tolkwerk voor het eigen personeel betaalt men vlotjes tot 19 x meer dan het tarief in strafzaken. Voor vertalingen voor de eigen werking betaalt Justitie tot 3,5 x meer dan in strafprocedures.

Een aanpassing van die tarieven tot een aanvaardbaar niveau zou - in combinatie met de stijgende noden - minstens een verdubbeling van het huidige budget betekenen. Met de BBVT hebben we op alle mogelijke manieren geprobeerd om de minister van Justitie te doen inzien dat voor een geloofwaardig justitiebeleid dringend een structurele verhoging van de gerechtskosten nodig is. Minister Geens kondigde echter aan maar vier miljoen euro extra te kunnen voorzien. Gerechtsvertalers en -tolken vrezen dan ook dat zij door die onderbudgettering vanaf de herfst alweer maandenlang zonder inkomsten zullen vallen.

Wanneer er geen tolk kan worden gevonden voor een rechtszitting, is dat een schending van het recht op een eerlijk proces, maar toont dit ook het falen van het justitieapparaat aan. Zonder tolken kan de politie geen anderstalige verdachten verhoren en kunnen criminelen niet meer worden afgeluisterd. Anderstalige slachtoffers of getuigen kunnen zelfs geen aangifte doen van misdrijven. Door het miskennen van de reële en stijgende behoeften aan vertalers en tolken dreigt de minister van Justitie het disfunctioneren van onze rechtstaat te bewerkstelligen.

 
 

Vertel uw collega’s over BBVT

Share on Google+