DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
 

Title

Info

FR NL
 

Nieuws 21 mei

 

Openstelling nationaal register voorzien op 15 juni 2017

 

Stand van zaken nationaal register: de antwoorden van het DGRO op onze vragen

 
 
 

 

Voorlopig worden alle vertalers en tolken nog steeds gevorderd zoals tevoren. Maar vanaf 15 juni 2017 zal op basis van het nationaal register gevorderd worden en dit bij prioriteit.

 

Juridisch:

- Wet [tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken] ondertekend en in drukproef bij Staatsblad;

- KB deontologie ondertekend en in drukproef bij Staatsblad;

- KB juridische opleiding goedgekeurd door directiecomité en op weg naar Raad van State;

- KB aanvaardingscommissie: vandaag legt de werkgroep de laatste hand aan het KB;

- KB accrediteringsbadge: under construction.

  

Er zijn momenteel ongeveer 2800 gerechtsexperten en vertalers/tolken opgenomen in de databank (cijfers van vorige week), waarvan ongeveer 1200 vertalers/tolken.

 

De website [van het nationaal register] wordt opengesteld voor alle agenten van Justitie op 15/6. Daartoe is nu een groep bezig met het uittesten van de toegangen op allerlei kanalen.

 

Wij zullen dit laten gepaard gaan met meerdere communicatieacties:

- Brief aan al diegene die in CGAB [boekhoudsysteem van d FOD Justitie] zitten en nog niet in de databank natonaal register;

- Brief + flyer ter beschikking van griffie en parket om bij vordering [van een vertaler, tolk of vertaler-tolk] buiten nationaal register hen te vragen zich in te schrijven;

- Campagne voor buitenlanders met de aangepaste procedure voor inschrijving;

- Instructie aan alle justitiemensen om nationaal register bij prioriteit te gebruiken;

- Intranet en website communicaties.

 

Bron: DGRO, 19-05-2017

 
 

Vertel uw collega’s over BBVT

Share on Google+