Gerechtstolken kwaad om “goednieuwsshow” van Geens

De gerechtstolken zijn boos op minister van Justitie Koen Geens (CD&V), omdat die een “goednieuwsshow” houdt over het budget van zijn departement terwijl de tolken naar eigen zeggen te laat worden betaald en hun ereloon al sinds 2013 niet meer is geïndexeerd.

De gerechtstolken zijn boos op minister van Justitie Koen Geens (CD&V), omdat die een “goednieuwsshow” houdt over het budget van zijn departement terwijl de tolken naar eigen zeggen te laat worden betaald en hun ereloon al sinds 2013 niet meer is geïndexeerd.

 “Als de beleidsverantwoordelijken willen dat vertalingen in strafzaken kwaliteitsvol zijn en dat er correct getolkt wordt, dan moet Justitie haar tolken en vertalers correct en tijdig betalen én jaarlijks de vergoedingen indexeren zoals wettelijk voorzien”, zegt de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT).

Het is niet de eerste keer dat gerechtstolken klagen over achterstallige betalingen. In 2014 legde een deel van de tolken het werk al eens neer, in 2016 dreigden ze opnieuw met actie. De problemen zijn twee jaar later nog niet voorbij, zegt de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) in een persbericht. “Minister Geens heeft nog steeds geen oplossing gevonden”. Concreet vinden ze de verloning te laag, omdat er al jaren geen indexering van de erelonen meer is, en klagen ze over achterstallige betalingen.

Indexering

“Sinds 2013 is er geen wettelijk voorziene indexering meer toegepast van de honoraria van dienstverleners in strafzaken”, klinkt het. Dat is nochtans wettelijk verplicht, zeggen de gerechtstolken. “Het algemeen reglement op gerechtskosten in strafzaken stelt duidelijk dat de vastgestelde bedragen op 1 januari van elk jaar gekoppeld zijn aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen”. De BBVT voelt zich daarin gesterkt door een recent advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, waarin ook die de indexering van de vergoedingen vraagt, klinkt het.

De gerechtstolken betreuren ook de “soms wel zeer laattijdige uitbetalingen”. “Voor sommige vertalers en tolken die fulltime voor justitie werken als zelfstandige, is dat een groot probleem”, zeggen ze. Volgens hen geeft Geens hen daarin gelijk. “Minister Geens verduidelijkte in zijn antwoord dat de betalingen bestemd voor vertalers en tolken worden behandeld en uitgevoerd door het lokale niveau, de griffies. Geens gaf toe dat er wel degelijk sprake is van een vertraging op dat niveau, onder andere te wijten aan een gebrek aan middelen.”

 

Meer lezen:

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
Schaapdries 16 – 2547 Lint
contact@bbvt.be
+32 ( 0)485 24.37.16

 

BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: 597.625.413

Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2021 BBVT
Design by Lake-IT