Impact K.B. voor de beëdigd vertaler

Leugens van de minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), weerlegd

Het nieuwe KB ter actualisering van de tarieven van de gerechtsvertalers en -tolken werd door de minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), aangekondigd als een tariefverhoging.

Hoewel de minister de huidige tarieven als laag tot zeer laag omschrijft, kiest hij toch opnieuw voor een algemene tariefdaling.

Naast een weigering om de grondwet correct toe te passen (openbaarheid van bestuur), maakt de minister zich ook schuldig aan bedrieglijke communicatie.

Dit is de tabel met de "tariefverhogingen vertalingen " zoals voorgesteld door de minister:

 

Tarief vertalers

oud

nieuw

Verschil %

Frans-Nederlands; Nederlands-frans

8,14

18

+121 %

Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Zweeds, Noors, Grieks

17,65

24,3

+37,6 %

Fins, Ests, Braille, Turks, Albanees

22,10

27,9

+26,2 %

Hongaars, Roemeens, en de andere Europese talen

22,10

24,3

+9,9 %

Arabisch, Iraans, Afrikaanse talen, talen Midden-Oosten

30,41 

24,3

-20,1 %

Indisch – Hebreeuws° - Tibetaans°

30,41 

28

-8 %

Chinees, Japannees (sic), Koreaans – andere talen Verre Oosten°

37,14

28

-24,7 %

° = nieuw tarief 27,9

 

   

 

De BBVT heeft de Europese richtlijn betreffende het tolk- en vertaalwerk in strafprocedures (2010/64/EU) gebruikt om de beweringen van de minister van Justitie te weerleggen.

In de volgende tabel ziet u de kostprijs voor het vertalen van deze richtlijn in 22 Europese talen. Dit is een volle tekst, waardoor de impact van dit ontwerp KB tot een minimum wordt herleid.

 

Taal

Aantal 

Aantal 

Huidig 

Voorstel 

Totaal

Huidig tarief

totaal

% Verschil

 

 

woorden

regels

gesimuleerd

per 

prijs

per blz

per regel

huidig

 

 

 

 

 

woordtarief

woord

voorstel

 

 

tarief

 

NL

Nederlands

600

82

0,037

0,06

36

8,15

0,272

22,277

61,60%

EN

Engels

581

72

0,073

0,081

47,061

17,66

0,589

42,384

11,03%

FR

Frans 

720

88

0,033

0,060

43,200

8,15

0,272

23,907

80,70%

DE

Duits

547

85

0,091

0,081

44,307

17,66

0,589

50,037

-11,45%

DA

Deens

563

78

0,082

0,081

45,603

17,66

0,589

45,916

-0,68%

ES

Spaans

697

83

0,070

0,081

56,457

17,66

0,589

48,859

15,55%

IT

Italiaans

691

87

0,074

0,081

55,971

17,66

0,589

51,214

9,29%

SV

Zweeds

521

71

0,080

0,081

42,201

17,66

0,589

41,795

0,97%

PT

Portugees

667

82

0,072

0,081

54,027

17,66

0,589

48,271

11,93%

FI

Fins

409

77

0,111

0,093

38,037

17,66

0,589

45,327

-16,08%

EL

Grieks

659

88

0,079

0,081

53,379

17,66

0,589

51,803

3,04%

CS

Tsjechisch

563

75

0,098

0,081

52,359

22,1

0,737

55,250

-5,23%

ET

Ests

444

70

0,116

0,093

41,292

22,1

0,737

51,567

-19,93%

HU

Hongaars

563

87

0,114

0,081

45,603

22,1

0,737

64,090

-28,85%

LT

Litouws

473

74

0,115

0,093

43,989

22,1

0,737

54,513

-19,31%

LV

Lets

491

74

0,111

0,093

45,663

22,1

0,737

54,513

-16,24%

MT

Maltees

527

80

0,112

0,093

49,011

22,1

0,737

58,933

-16,84%

PL

Pools

584

84

0,106

0,081

47,304

22,1

0,737

61,880

-23,56%

SK

Slowaaks

581

78

0,099

0,081

47,061

22,1

0,737

57,460

-18,10%

SL

Sloveens

562

72

0,094

0,093

52,266

22,1

0,737

53,040

-1,46%

BG

Bulgaars

671

84

0,092

0,081

54,351

22,1

0,737

61,880

-12,17%

RO

Roemeens

692

89

0,095

0,081

56,052

22,1

0,737

65,563

-14,51%

 

In de volgende tabel ziet u dezelfde denkoefening met het Europees Aanhoudingsbevel (EAB), een iets minder volle tekst. Deze tekst is echter een realistische weergave van de teksten die we dagelijks vertalen.

We hebben niet alle talen weergegeven aangezien de enorme tariefdalingen voor sommige talen al voldoende duidelijk zijn.

 

    Aantal  Aantal  Huidig Woordprijs Totaalprijs Huidige tarief Totaalprijs % Verschil
Taal woorden regels gesimuleerd  ontwerp  ontwerp K.B. per blz per regel huidig   
        woordtarief K.B.       tarief  
NL Nederlands 1314 209 0,043 0,06 78,84 8,15 0,272 56,848 38,69%
EN Engels 1268 193 0,090 0,081 102,708 17,66 0,589 113,613 -9,60%
FR Frans  1421 210 0,040 0,060 85,26 8,15 0,272 57,050 49,45%
DE Duits 1192 214 0,106 0,081 96,552 17,66 0,589 126,046 -23,40%
ES Spaans 1420 204 0,085 0,081 115,02 17,66 0,589 120,156 -4,27%
IT Italiaans 1313 203 0,091 0,081 106,353 17,66 0,589 119,499 -11,00%
ET Ests 1023 198 0,143 0,093 95,139 22,1 0,737 145,860 -34,77%
HU Hongaars 1106 215 0,143 0,081 89,586 22,1 0,737 158,383 -43,44%
PL Pools 1172 201 0,126 0,081 94,932 22,1 0,737 148,070 -35,89%
SK Slowaaks 1089 192 0,130 0,081 88,209 22,1 0,737 141,440 -37,64%
BG Bulgaars 1253 193 0,113 0,081 101,493 22,1 0,737 142,177 -28,61%
RO Roemeens 1389 201 0,107 0,081 112,509 22,1 0,737 148,070 -24,02%
                     

 

Deze berekening geeft duidelijk aan dat er enkel sprake is van een minimale tariefverhoging (max. 50% en helemaal geen 121%) van de extreem lage tarieven voor FR><NL, terwijl ALLE ANDERE TARIEVEN DALEN.

Een beëdigd vertaler zal nog steeds tot 2X minder betaald worden dan een freelance vertaler die rechtstreeks voor de FOD Justitie werkt naar aanleiding van een openbare aanbesteding voor beëdigd vertaalwerk met als enig criterium "de laagst mogelijke prijs". Dit is een discriminatie.

Naast deze algemene tariefdaling zijn er nog vier andere elementen waarmee de beëdigd vertaler rekening moeten houden:

1) Boete van 20% bij laattijdige levering: de minister voert een boete in terwijl de beëdigd vertaler nog steeds, volgens zijn beweringen, geen recht heeft op verwijlinteresten en forfaitaire invorderingskosten voor aan hem/haar te laat uitbetaalde facturen. Dit is onaanvaardbaar.

2) Formulieren: het nieuwe KB is zeer vaag met betrekking tot wat als een formulier beschouwd kan worden. De BBVT vreest dat op termijn alles als een formulier zal worden gedefinieerd. Een beëdigd vertaler zal dus een vertaling voor eensluidend NE VARIETUR moeten ondertekenen zonder dat hij vat heeft op de vertaling van het formuliergedeelte. Dit is een aanslag op de neutraliteit en de onafhankelijkheid van de gerechtsvertaler. Dit is onaanvaardbaar.

3) Hoogdringendheid: de hoogdringendheid wordt beperkt tot 2100 woorden per dag. Hierdoor valt de hoogdringendheid in de meeste gevallen weg.

4) Dubbel tarief voor moeilijke teksten: er is geen sprake meer van een dubbel tarief voor moeilijke teksten.

Een beëdigd vertaler zal dus nog harder moeten werken voor nog minder geld. Daarnaast zal hij/zij nog permanente vorming moeten volgen, aan allerlei administratieve verplichtingen moeten voldoen, enz... om voor Justitie te mogen blijven werken.

De BBVT verwerpt dit ontwerp van KB en roept de minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), dan ook op om een eerlijke communicatie te voeren, d.w.z. een communicatie gebaseerd op de juiste gegevens.

De BBVT roept de minister eveneens op om werk te maken van een modernisering en professionalisering van het beroep, met een langetermijnvisie.

De BBVT roept de beëdigd vertaler op om op vrijdag 30 september 2016 in de ochtend de minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), duidelijk te maken dat zijn voorstel onaanvaardbaar is.

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: 597.625.413

Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2021 BBVT
Design by Lake-IT