Nationale registers voor tolken en gerechtsdeskundigen (aangepast nieuwsbericht !)

Wat - timing - tijdelijk register - definitief register - registratieaanvraag - beslissing

Nationale registers voor tolken en gerechtsdeskundigen

https://idp.iamfas.belgium.be/fasui/login/eidservice

Wat

De wet van 10 april 2014 bepaalt de oprichting van twee nieuwe Belgische registers:

 • het register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
 • het register voor gerechtsdeskundigen

Die twee nieuwe nationale registers hebben een dubbel doel:

 • een overzicht bieden van wie inzetbaar is,
 • en vooral een kwaliteitsgarantie bieden.

Ze zullen m.a.w. een garantie vormen van de professionele vaardigheden en de juridische kennis van de vertalers, tolken en gerechtsdeskundigen. 

Timing

De wet treedt in werking op 1 december 2016.

Wie wil optreden als beëdigd vertaler, tolk, vertaler-tolk of gerechtsdeskundige kan zich registreren in de nationale registers.
De registratieaanvraag gebeurt via de applicatie e-Deposit(externe link).

Registreren

 

Tijdelijk register

In een eerste fase gebeurt de registratie in het tijdelijk nationaal register op basis van de overgangsbepalingen. Als u in het verleden al actief was als gerechtelijk vertaler, tolk of gerechtsdeskundige voor justitie kan u zich registreren in het tijdelijk register vanaf 25 november 2016. U hebt dan vijf jaar de tijd voor een definitieve registratie.

Definitief register

In een volgende fase (vanaf maart 2017) gebeurt de registratie op basis van de vereiste documenten in het definitief nationaal register.  Nieuwe kandidaten die nog niet voor justitie werkten voor 1 december 2016 kunnen zich dan ook registreren. 

Registratieaanvraag

Belangrijk bij de registratieaanvraag:

 • U bent een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon).
 • U bent ten minste 21 jaar oud (dit geldt enkel voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken).
 • U bent onderdaan of  inwoner van een EU-lidstaat.
 • U hebt geen veroordeling tot correctionele of criminele straf opgelopen.
 • U beschikt over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis.
 • Als gerechtsdeskundige beschikt u over toepasselijke relevante ervaring.
 • U hebt de eed afgelegd.

Hoe registreren?

Voor het tijdelijk register (vanaf 25 november 2016)

Voor registratie in het tijdelijk register laadt u volgende documenten op naar e-Deposit:

 • uw curriculum vitae en;
 • een kopie van een recente rechterlijke beslissing waarin u werd aangesteld als gerechtelijk vertaler, tolk of deskundige (vonnissen, beschikkingen, vorderingen, …) of een kopie van een factuur verstuurd naar de FOD Justitie.

Voor het definitief register (vanaf maart 2017)

Voor registratie in het definitief register laadt u volgende documenten op naar e-Deposit:

 • uw curriculum vitae en;
 • een uittreksel uit het strafregister afgeleverd door uw gemeente en;
 • een diploma of (als u geen diploma hebt) een bewijs van ervaring gedurende 15 jaar en;
 • een getuigschrift van juridische kennis.

Beslissing

De minister van Justitie keurt uw registratieaanvraag al dan niet goed. Hij doet dat o.m. op basis van relevante ervaring en beroepsbekwaamheid.

Na de registratie

Wie opgenomen is in het definitief nationaal register voor gerechtsdeskundigen krijgt van de minister van Justitie een identificatienummer. Er volgt ook een legimitatiekaart waarvan het model bepaald wordt door de Koning. Dit geldt enkel voor de definitieve registratie, niet voor de tijdelijke registratie.

Contact

Dienst nationale registers

Meer info

e-Deposit voor het nationaal register: https://idp.iamfas.belgium.be/fasui/login/eidservice

 

Bron: FOD Justitie - externe link: http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/e-services/nationale_registers_experten

 

Wetgeving

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

Bankrekening: BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: BE0597.625.413

 
 
 
 
 
Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2022 BBVT
Design by Lake-IT