Onze presentatie van 4 februari 2016

In het indrukwekkende kader van de plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep in het Justitiepaleis van Brussel, vond op 4 februari 2016 de presentatie van de Beroepsvereniging voor Beëdigd Vertalers en Tolken plaats.

Alle leden van het bestuur van de beroepsvereniging hebben het beste van zichzelf gegeven om de organisatie van dit evenement in goede banen te leiden. Meer dan 150 beëdigd vertalers en tolken, magistraten, advocaten, politie-inspecteurs en academici hebben de bevlogen speeches van een aantal bestuursleden en gastsprekers met grote belangstelling gevolgd. Na het officiële gedeelte werd er tijdens de receptie nagepraat bij een verfrissend glaasje bubbels en hapjes.

De voorzitter van BBVT-UPTIA, José D’hoore, leidde de presentatie in en richtte een welkomstwoord tot de genodigden, waarna de eerste voorzitter van het Hof van Beroep van Gent, de heer Antoon Boyen, als eerste gastspreker de spits mocht afbijten. Deze perfect tweetalige magistraat gaf een kritische kijk op het functioneren van Justitie en vertelde over zijn veelvuldige contacten met gerechtsvertalers en –tolken tijdens zijn rijkgevulde carrière.

Vervolgens kreeg de heer Frederik Verspeelt, gerechtelijk directeur van de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde, het woord en greep hij die kans om in de context van de internationalisering van de criminaliteit, herhaaldelijk het cruciale belang van de gerechtsvertaler en –tolk binnen het gerechtelijk onderzoek te benadrukken. Volgens hem zouden de telefoontaps, het verhoor, de voorleiding en de consultaties met de advocaat zonder de bijstand van een gekwalificeerde tolk of vertaler, zo goed als onmogelijk zijn.

Daarna waren de bestuursleden aan de beurt om een woordje uitleg te geven rond het reilen en zeilen van de jonge beroepsvereniging.  

Linda Vanden Bemden stak van wal door de ontstaansgeschiedenis van de vereniging te schetsen.

Ondervoorzitter Adrian Demaku lichtte vervolgens toe welke voorwaarden verbonden zijn aan het lidmaatschap en hoe de vorderende overheden op een eenvoudige wijze een geschikte tolk of vertaler kunnen vinden via het steeds geactualiseerde nationale ledenregister op de website van BBVT-UPTIA.

Algemeen secretaris Henri Boghe ging op hetzelfde elan voort door in te gaan op één van de voorwaarden om lid te kunnen worden, namelijk de naleving van de deontologische code. Hij benadrukte hierbij het belang van onafhankelijkheid van de beëdigd tolk en vertaler, waarbij belangenvermenging zoveel mogelijk vermeden moet worden om de geloofwaardigheid van de beroepsgroep te vrijwaren.

Een blik op de toekomst werd geboden door Dahlia Irom, die de ambities van de vereniging rond de aanmoediging van permanente vorming en opleiding in de verf kwam zetten. Hierbij wordt onder andere ingezet op de samenwerking met Eulita, de Europese overkoepelende vereniging voor gerechtsvertalers en –tolken.

Robert May pikte hierop in door een korte introductie van Eulita te geven en door de videoboodschap van de voorzitster van Eulita in te leiden.

Last but not least kwam ook de voorzitter van BBVT, José D’hoore, aan het woord. In zijn toespraak trekt hij hard van leer tegen de onkunde van DGRO, de ontoereikende tarieven en de daarmee gepaard gaande ontoelaatbare uitbuiting van de gerechtsvertalers en -tolken, de erbarmelijke arbeidsomstandigheden en de weinig hoopvolle signalen die hij vanuit FOD Justitie hieromtrent heeft opgevangen.

Door een aantal onvoorziene omstandigheden en een hectische planning kon de eregastspreker van de presentatie, minister van Justitie Koen Geens, zijn opwachting pas maken nadat deze boeiende speeches al waren gegeven. De integrale toespraak van de minister staat op onze website.

Het is dan ook met een oprecht gevoel van trots dat we terugblikken op een geslaagd evenement.

Gepubliceerd op
Social media
Links

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: 597.625.413

Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2021 BBVT
Design by Lake-IT