Parlementaire vraag betreffende "de beperking van het aantal talen voor tolken bij rijexamens tot enkel Frans, Engels en Duits"

Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Commissie voor de Infrastructuur, belast met de Openbare Werken en de Mobiliteit, Vergadering van maandag 14 mei 2018 (integraal verslag)<br /> <br /> In een mondelinge parlementaire vraag legde Brussels volksvertegenwoordiger Bruno De Lille de kritische bemerkingen uit een persbericht van de BBVT over de rijexamens voor aan de Brusselse staatssecretaris voor Verkeersveiligheid

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER BRUNO DE LILLE  AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS, STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST MET VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, betreffende "de beperking van het aantal talen voor tolken bij rijexamens tot enkel Frans, Engels en Duits".

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord.

De heer Bruno De Lille (Groen).- Vanaf eind april kan je bij het afleggen van het theoretische en praktische rijexamen in Brussel enkel nog bijstand krijgen van een tolk Engels, Frans of Duits. Omdat er in Brussel meer dan honderd talen gesproken worden, is dat eigenlijk onbegrijpelijk, zeker aangezien de kosten voor een tolk steeds ten laste van de kandidaat zijn en een rijbewijs soms een voorwaarde is voor een job. We hebben de mond vol van het aan het werk krijgen van nieuwe inwoners, maar een rijbewijs maakt het gemakkelijker om bepaalde jobs te bemachtigen, en dan maakt de regering het weer moeilijk om er een te halen.

Waarom werd de regeling aangepast?

Op welke manier leidt de aanpassing tot een kostenbesparing, als de kosten toch voor de kandidaten zijn? Waarom zijn er enkel nog tolken voor Engels, Frans en Duits mogelijk en niet voor een aantal andere talen? Hoe zult u ervoor zorgen dat anderstaligen die in Brussel rijden, toch op een vaardige en veilige manier kunnen leren rijden?

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het woord.

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris.- Het is een open deur dat de officiële talen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Nederlands en het Frans zijn. Dat betekent dat het examen in die talen moet worden aangeboden. De Raad van State en de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) hebben dat nog maar eens bevestigd.

Dat houdt ook in dat een tolk het examen uit het Nederlands of het Frans in het Engels of het Duits en de talen die nu worden aangeboden, kan tolken.

De maatregel werd genomen om meerdere redenen, onder andere van organisatorische aard. De examencentra vroegen zelf al langer om een beperking van het aantal talen. Ze moeten immers binnen de twee maanden nadat een examen met tolk is aangevraagd, dat examen daadwerkelijk organiseren. Dat is ook het geval als slechts één persoon een examen wil komen afleggen die een taal spreekt die maar zelden voorkomt in het Brussels Gewest, bijvoorbeeld het Punjabi of het Farsi.

Het werd voor de examencentra steeds moeilijker om die examens nog binnen de vooropgestelde termijn te organiseren. Bovendien is tijdens de hele duur van het examen niet alleen het lokaal, maar ook de examinator niet beschikbaar voor kandidaten die hun examen in het Frans of in het Nederlands willen komen afleggen. De centra hadden zeer veel werk met de planning en de afhandeling van die examens. Veel klanten waren er ook ontevreden over.

Een tweede reden is de afstemming met de andere gewesten. De beperking van het aantal talen is iets waarin we Vlaanderen en het Waals Gewest zijn gevolgd. Er is overleg over verkeersveiligheid en de hervorming van het rijexamen en we wilden vermijden dat mensen voor een rijbewijs gaan 'shoppen'. Vandaar de beslissing om de waaier aan getolkte talen ook in Brussel te verminderen.

Een derde reden is de uitsluiting van fraude. Er zijn meldingen van gevallen waarin de tolk zelf het antwoord gaf. Ik heb geen zicht op de omvang van dat verschijnsel, maar de belangrijkste redenen zijn organisatorisch en het feit dat de twee andere gewesten hetzelfde hebben gedaan.

De kostprijs van het praktijkexamen valt volledig ten laste van de kandidaat, voor het theoretische examen behouden we de vergoeding van 50 euro, maar hetzelfde gold voor de hervorming van 2018. Daardoor wordt een gelijke behandeling van de kandidaten gewaarborgd. De extra vergoeding van 50 euro die wordt gevraagd aan elke kandidaat die deelneemt aan een speciale zitting in het bijzijn van een tolk, compenseert de kosten voor de tolk, de bijkomende organisatorische werklast, de vereiste aanwezigheid van een examinator en het feit dat het lokaal exclusief wordt gebruikt voor de tolkensessie.

Een sessie voor het theoretische examen met tolk kost het centrum 115 euro, de verplaatsingskosten van de tolk niet inbegrepen.

Het Duits is een erkende landstaal, daarom besliste de regering om ook die te behouden.

Uit cijfers van de vzw Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs (GOCA) bleek het Engels de taal te zijn waarvoor het meest een tolk wordt gevraagd bij het theoretisch examen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om tegemoet te komen aan de internationale, hoofdstedelijke, Europese functie van Brussel, heeft de regering ervoor gekozen om ook het Engels te behouden als mogelijke taal.

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord.

De heer Bruno De Lille (Groen).- Ik betreur dit heel erg. Kunnen rijden heeft op zich namelijk niets te maken met de taal die iemand spreekt. Iemand die thuis Arabisch of Punjabi spreekt, kan in principe even goed rijden als iemand die Nederlands, Frans, Engels of Duits spreekt. Je moet niet kunnen lezen of schrijven om op een veilige manier in het verkeer te kunnen rijden. Je moet gewoon de regels goed kennen en toepassen.

Wat men hier doet, is zeggen tegen mensen die zwakker staan, die misschien nog niet lang hier zijn en die dus misschien nog niet de kans gekregen hebben om de talen te leren die hier het meest gebruikt worden, dat ze hier niet mogen autorijden. Er worden extra drempels ingevoerd om die mensen aan het werk te zetten. Nochtans weten we dat integratie en het verwerven van een nieuwe taal vaak het snelst gaat als mensen aan het werk zijn.

Ik heb de indruk dat men die beslissing in Vlaanderen en Wallonië genomen heeft. Waarom, dat weet ik niet. Ik zal maar niet meteen het slechtste denken, maar het lijkt me een zeer bekrompen beslissing. Brussel wil echter een open gewest zijn. Brussel is de meest kosmopolitische stad van heel Europa. En nu wordt er beslist om grendels in te voeren.

Ik betreur dat heel erg en ik denk niet dat het de verkeersveiligheid verbetert.

Het gebeurt op vraag van examencentra die praktischer willen werken, maar zo zijn er veel zaken. Als we die lijn doortrekken, kunnen gemeenten zeggen dat ze alleen nog mensen in het Frans te woord staan omdat dat minder rompslomp is.

Op die manier ontneem je mensen hun rechten. Ik zie niet in waarom we dat in Brussel zouden doen. Ik kan er het er absoluut niet mee eens zijn en ik hoop dat de regering dit opnieuw wil bekijken. We raken er immers de zwaksten mee en het betekent niet eens een besparing.

- Het incident is gesloten.

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
Schaapdries 16 – 2547 Lint
contact@bbvt.be
+32 ( 0)485 24.37.16

 

BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: 597.625.413

Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2021 BBVT
Design by Lake-IT