Presentatie BBVT - 04/02/2016 - Toespraak Adrian Demaku

Toespraak van Adrian Demaku, Ondervoorzitter BBVT, over de leden en het nationaal ledenregister

Bestuurslid/administratrice Linda Vanden Bemden:

Je passe à présent la parole à Adrian Demaku, notre vice-président, qui va vous parler des membres de notre Union.

 

Ik heb de eer om een woordje uitleg te geven over allicht het belangrijkste onderdeel van onze vereniging - haar leden. Het zijn tenslotte die mensen die dag en nacht instaan voor het vertaal -en tolkwerk in strafzaken.

Om lid te worden van BBVT-UPTIA dient men een bewijs van beëdiging bij een Belgische rechtbank voor te leggen, en zich akkoord te verklaren met de deontologische code, alsook het reglement van de tuchtraad. De deontologische code die wij hanteren, is de meest uitgebreide in de sector.

Verder dient een lid te beschikken over een FOD-nummer en een KBO-nummer.

Hier in de zaal zitten mensen van de vorderende overheden - magistratuur en politie -, advocaten  en ook collega's tolken en vertalers.

Wat is belangrijk voor iemand die op zoek is naar een beëdigd vertaler of tolk – de vorderende overheid?

1. Snel en gemakkelijk een tolk of vertaler vinden

2. Dat de tolk/vertaler kwalitatief werk levert en deontologisch correct handelt

3. Problemen met een tolk of vertaler kunnen melden en er een gevolg aan geven

De BBVT biedt een antwoord op deze drie vragen.

1. Een tolk of vertaler gemakkelijk vinden doe je in ons nationaal ledenregister dat op de website beschikbaar is.

In dit register zijn de contactgegevens van de tolk altijd up-to-date.

Verouderde gegevens die vandaag op veel lijsten van rechtbanken staan, behoren zo tot het verleden.

2. Een tolk of vertaler vinden, waar je kwaliteit van kan verwachten en één die deontologisch correct handelt.

De beroepsvereniging controleert altijd of een kandidaat lid beëdigd is. Anders word je geen lid. Wij geven ook correct weer in welke talencombinaties iemand beëdigd is en of het om een tolk, een vertaler of een vertaler-tolk gaat.

Heeft u ooit aan een tolk of vertaler gevraagd om zijn beëdiging te laten zien? Allicht niet, omdat er van uit wordt gegaan dat als iemand op een lijst van een rechtbank staat, dit in orde zou moeten zijn. Dit is niet altijd het geval.

In de nabije toekomst, zal de BBVT zorgen voor permanente vorming voor haar leden, binnen de vereniging, maar ook met partners buiten de vereniging. Dit onderwerp wordt later in de presentatie nader toegelicht. Door permanente vorming zal de kwaliteit van het tolk - en vertaalwerk voortdurend verbeterd worden.

De deontologische code die onze leden hanteren is een zeer gedetailleerde en kwaliteitsvolle code. Hierover krijgt u zo dadelijk meer uitleg.

3. Mocht het toch gebeuren dat er problemen zijn met een vertaler of een tolk, van deontologische aard bijvoorbeeld, dan zal het mogelijk zijn dit aan de beroepsvereniging te melden. Wij hebben een tuchtraad, die zulke problemen zal behandelen. De tuchtraad zal bij zware inbreuken de vertaler of tolk uit het nationaal register verwijderen.

Dit geeft u, de vorderende overheid, een garantie dat de mensen die in het register van BBVT-UPTIA staan, mensen zijn die kwaliteitsvol werk leveren en deontologisch correct handelen.

Voor de collega's tolken en vertalers, betekent het lidmaatschap bij BBVT-UPTIA een kwaliteitslabel. Mensen die beroep zullen doen op jouw diensten, zullen de kwaliteiten waar ik het net over had, met jou associëren. Ze zullen zeker zijn van het feit dat jij beëdigd bent. Ze zullen weten dat jij je verbonden hebt aan de naleving van een strenge deontologische code.

Ze zullen jou met een paar muisklikken kunnen terugvinden en contacteren.

Ze zullen jou herkennen aan de mooie badge die wij rond onze nek dragen.

Je zult op termijn met jouw badge toegang krijgen tot justitiepaleizen, politiegebouwen en gevangenissen, wat trouwens hier in Brussel al het geval is.

Door lid te zijn van de beroepsvereniging laat je zien dat je professionalisering en erkenning van ons beroep wilt bevorderen.

Je zult op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in de sector.

Je zult mee bepalen hoe we problemen binnen de sector aankaarten en oplossen.

In de nabije toekomst, komen meer functionaliteiten op onze website. Zo zal elk lid een persoonlijke pagina kunnen beheren, waar hij of zij informatie zal bewaren en delen, met de andere leden, maar ook met de vorderende overheid en de particuliere sector.

De leden zullen hun beschikbaarheid op de site kunnen aangeven.

De tolk zal de momenten die in zijn agenda geboekt zijn, op de site kunnen aangeven als “bezet”.

Dit betekent dat de vorderende overheid, in principe maar één telefoontje hoeft te doen, of één e-mail hoeft te sturen, om een tolk of vertaler voor een opdracht te boeken.

Ik moet u niet uitleggen, hoeveel telefoontjes sommige griffiers, politiemensen of advocaten vandaag moeten doen, om een tolk of vertaler te pakken te krijgen, zelfs in de meest voor de hand liggende talencombinaties. Het is geen uitzondering, dan men naar wel twintig tot dertig tolken Frans of Engels moet bellen, alvorens één te vinden die de opdracht kan aanvaarden.

Ik richt me dus tot ieder van u die een tolk of vertaler vordert. Als u niet persoonlijk tolken en vertalers vordert, informeer uw collega's of medewerkers. Hoe meer u gebruik maakt van onze site om een tolk of vertaler te vinden, des te meer onze collega's vertalers en tolken het nut van een lidmaatschap zullen inzien. Dit komt u dan weer te goede, omdat u meer keuze zult hebben en meer talencombinaties vertegenwoordigd zullen worden. Op deze manier versterken wij elkaar.

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: 597.625.413

Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2021 BBVT
Design by Lake-IT