Presentatie BBVT - 04/02/2016 - Toespraak José D'Hoore

Toespraak van José Emmanuel D'Hoore (NL en FR), voorzitter van BBVT

Beste collega’s, de meeste onder jullie zijn uiteraard gekomen om te horen wat er nu gaat gebeuren. Om te weten of we erin geslaagd zijn om de beleidsverantwoordelijken tot nieuwe inzichten te brengen. Om te weten of deze Federale regering met veel goesting voor de nodige verandering gezorgd heeft voor de mensen, voor de ondernemers.

[ PPP:

            Goesting (in het blauw)

            Verandering (in het geel)

            Mensen (in het oranje) ]

Beste collega’s, u heeft de minister al gehoord, u heeft de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent en de Gerechtelijke directeur FGP Halle-Vilvoorde ook gehoord. Het is overduidelijk dat Justitie zonder ons - de beëdigd vertalers en tolken - niet kan functioneren, dat Justitie zonder het kwaliteitsvol werk dat jullie elke dag leveren onmogelijk nog tot een eerlijk proces kan komen.

Allemaal goed en wel, maar gaan we hierdoor eindelijk recht hebben op billijke tarieven? Gaan we nu eindelijk recht hebben op echte werkomstandigheden? Op tijdige betalingen?

Als voorbereiding op deze presentatie hebben we maandag een vergadering gehad met het DGRO en het kabinet om ons eens in te lichten over de stand van zaken. En ik zal u moeten teleurstellen. De boodschap was niet mis te verstaan: WIJ KUNNEN HET NIET! WIJ KUNNEN HET NIET!

Voor wie het nog niet door heeft, het wordt … geen …YES WE CAN… speech.

Bien entendu, nous n’avons pas appris la nouvelle en ces termes, les services publics ne fonctionnent pas comme ça. Qu’avons-nous donc entendu ? …Et bien qu’ils y travaillent, qu’ils y travaillent d’arrache-pied, et qu’ils sont apparemment en bonne voie. S’ils le disent eux-mêmes… Et une kyrielle de spécialistes avait même été invitée pour nous en convaincre !

Nous avons donc dû entendre que sur le plan administratif ils mettent tout en œuvre pour que les paiements s’effectuent au mieux, qu’ils vont trouver de réelles solutions et que l’administration ne peut plus être pointée du doigt en cas de retard de paiement. S’il subsiste des problèmes de paiement, c’est la faute aux autres, à l’appareil judiciaire.

Que peuvent-ils faire d’autre ? Par “ils”, j’entends les collaborateurs politique générale et la DGOJ. Et bien, … plancher sur les exigences de qualité du traducteur et de l’interprète assermenté : un registre national verra le jour, ainsi qu’un code déontologique, il y aura également de la formation permanente, tout le monde devra attester de connaissances juridiques et les éléments particulièrement mauvais… et soyons honnêtes, il s’agit là d’une minorité… seront radiés par un collège administratif…. Alléluia !

Wie tot nu toe aandachtig geluisterd heeft zal vaststellen dat de Beroepsvereniging dit nu, vandaag al, allemaal al doet. De beroepsvereniging heeft al een nationaal register, de beroepsvereniging heeft al een deontologische code en de beroepsvereniging heeft al een tuchtraad. En dit allemaal op nog geen half jaar tijd.

Dit doet me denken aan de eerste wijze woorden van de minister tijdens ons allereerste vergadering op 17 november 2014: en ik citeer: “Wat jullie zelf doen, doen jullie beter”. Ik kan hem geen ongelijk geven.

Maar u vraagt zich wellicht af: WAT IS DAT DAN, WAT ZIJ NIET KUNNEN?

Dit wordt snel duidelijk, maar eerst willen we u een betere kijk geven op de huidige situatie.

Hier komen een aantal cijfers aan te pas, geen nood, we houden het zo eenvoudig mogelijk.

Op deze slide ziet u de huidige … voor een democratische rechtstaat … beschamende en mensonterende tarieven die de FOD Justitie vandaag nog steeds toepast.

[PPP

Huidig tarief / Tarif actuel

Vertalers - traducteurs

0,04 per woord

0,04 par mot

Tolken - interprètes

34,05 tot 136,2 per halve dag ]

Voor het tolken gebruiken we in tegenstelling tot wat in het Algemeen reglement op gerechtskosten vermeld staat een halve dagtarief, voor het vertalen gebruiken we een woordtarief. Later wordt duidelijk waarom.

En wat zegt onze minister van Justitie over deze tarieven in een antwoord op een parlementaire vraag in de Kamercommissie voor de Justitie? Dat deze tarieven niet aangepast zijn aan de economische realiteit. Dit is een understatement.

Bon, OK. Dan vraagt iedereen zich toch af? : wat is die economische realiteit dan wel? Wat bedoelt de minister met een economische realiteit?

Tot nu toe hebben we hier geen antwoord op gekregen. Of toch niet in de voorstellen die nu op tafel liggen.

Maar, niet getreurd, we hebben zelf een antwoord gevonden!

Namelijk de openbare aanbesteding van de Federale Overheidsdienst Justitie voor beëdigd vertaalwerk of de openbare aanbesteding van de Federale Overheidsdienst Justitie voor tolkwerk.

[PPP

Laagst mogelijke economische realiteit

Réalité économique la plus basse

0,10 -> 0,14 per woord

0,10 -> 0,14 par mot

Min. 650 euro per halve dag

Min. 650 euros demi-journée ]

Sur cette dia, vous pouvez voir ce qu’est la réalité économique d’une adjudication publique pour des travaux de traduction et d’interprétation par le SPF Justice.

Nombreux d’entre vous diront : oui mais ce n’est pas la réalité économique, il s’agit de volumes importants et c’est pour cela qu’il est possible de pratiquer des prix moins élevés. Nous, les traducteurs et interprètes assermentés, n’obtenons jamais de tels volumes. C’est vrai. Et c’est d’autant plus grave, mais nous voulons garder la comparaison à son niveau le plus simple.

Vous devez savoir que le seul critère retenu dans les adjudications publiques des autorités, du SPF Justice, c’est le “prix le plus bas possible”.

En wat een toeval, net dit weekend verklaart de staatssecretaris bestrijding sociale fraude, dhr. Bart Tommelein, in de Zevende Dag dat de eerste minister bezig is met een nieuwe wet om dergelijke overheidsaanbestedingen, waar “enkel de laagste prijs als criterium geldt” te verbieden.

Het is spijtig dat de heer Tommelein hier vandaag niet aanwezig is.

Hij kan zijn inspectiediensten anders onmiddellijk aan het werk zetten.

Zeker nu in het regeerakkoord staat dat Justitie een voorbeeldfunctie heeft.

[PPP

            Verschil – différence

Tot 3,5X  meer voor vertaling

Jusqu’à 3,5X plus pour les traductions

Tot 19X voor tolken

Jusqu’à 19X plus pour les interprètes ]

En op deze slide ziet u duidelijk het verschil.

Zo kan u vaststellen dat een gerechtstolk … een ondernemer … tot 19 x minder verdient voor eenzelfde tolkopdracht als de ondernemer die rechtstreeks voor de FOD Justitie werkt, en dat een gerechtsvertaler tot 3,5X minder verdient dan de laagst mogelijke economische realiteit van een openbare aanbesteding.

De vergelijking met de poetsdiensten waar de staatssecretaris bestrijding sociale fraude het in de Zevende dag over had is dus zeker niet ver gezocht.

De vraag die op ieders lippen brandt is dan? Maar wat is dat dan? WAT is dat wat DE FOD JUSTITIE NIET KAN?

Wel de FOD JUSTITIE kan er niet voor zorgen dat wij ondernemers betaald worden conform de laagst mogelijke economische realiteit. En het is niet dat ze het niet geprobeerd hebben. Volgens hun eigen zeggen …. en ik mag u verzekeren dat we veel druk uitgeoefend hebben … en wie de pers leest kan dat niet ontkennen … KUNNEN ZE DIT NIET.

Il existe toutefois suffisamment d’éléments objectifs poussant en faveur d’une meilleure rémunération des traducteurs et interprètes judiciaires, plutôt que cette réalité économique du coût le plus bas.

Par facilité, je vais prendre l’exemple des interprètes, mais la plupart des points s’appliquent également aux traducteurs.

Les interprètes qui travaillent selon la réalité économique du coût le plus bas :

 • ne sont pas requis sous peine d’amende de 50 à 500 euros,
 • ne doivent pas être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
 • ne sont jamais tirés de leur lit en pleine nuit
 • travaillent toujours à deux, en alternance toutes les 20 minutes
 • travaillent dans les conditions les meilleures qui soient, avec du matériel d’interprétation, en cabine,
 • reçoivent toute l’information au préalable
 • peuvent porter en compte des intérêts de retard et des frais administratifs en cas de retard de paiement.
 • peuvent s’adresser à un tribunal en cas de contestation de factures
 • ne connaissent pas de temps d’attente

De gerechtstolk daarentegen die tot 19 x minder verdient dan de laagst mogelijke economische realiteit

 • Werkt helemaal alleen, vaak non-stop gedurende meerdere uren
 • Is de enige in de rechtbank die over niets geïnformeerd wordt, hij of zij ontvangt dus geen enkele informatie vooraf
 • Kan elke dag, 24 uur op 24, 7 dagen op 7 gevorderd worden op straffe van boete van 50 tot 500 euro
 • Beschikt niet over een tolkcabine, niet over tolkmateriaal
 • Zit soms urenlang op een houten bankje naast de meest gevaarlijke individuen van deze maatschappij.
 • Kan zich niet tot de rechtbank wenden zoals elke ondernemer, maar moet naar een niet functionerende Commissie gerechtskosten of zelfs naar de Raad van State ingeval van betwisting.
 • Kent een wachttijd afhankelijk van de competentie of eerder de incompetentie van het gerechtelijk apparaat.

En als kers op de taart zal deze gerechtstolk ook nog eens verplicht worden een cursus juridische kennis te volgen en permanente vorming moeten aantonen om te mogen werken voor Justitie!!!

Allemaal vereisten die niet gelden voor de tolk aan de laagst mogelijke economische realiteit. En dit allemaal voor een schamele 34,05 euro voor een voormiddag. Bruto wel te verstaan!

Et qu’entendons-nous comme réponse ? NOUS NE POUVONS PAS !

Ce qui est possible pour un entrepreneur n’est apparemment pas possible pour un autre entrepreneur. Ce qui est possible pour l’interprète du Service public fédéral Justice n’est pas possible pour l’interprète judiciaire. Le terme de justice de classe prend ici tout son sens. Le Conseil d’Etat appelle cela de la discrimination et M. Tommelein appellerait cela de la fraude organisée par les pouvoirs publics.

J’ai un jour entendu que le mot “échec” ne faisait pas partie du vocabulaire du ministre.

Après notre rendez-vous du lundi, où nous avons dû nous contenter d’un IMPOSSIBLE, le ministre se verra contraint de mettre à jour son dictionnaire.

Mais ne serait-ce pas plutôt : NOUS NE VOULONS PAS !!, car pour chaque mois pendant lequel perdure cette situation dégradante, la justice économise des millions au détriment des traducteurs et interprètes qui se coupent en quatre pour elle, sur le dos des entrepreneurs indépendants qui doivent avancer la TVA et jouer à la banque pour les autorités.

Savez-vous d’ailleurs que le SPF Justice n’est encore toujours pas parvenu à faire entériner par le parlement un A.R. relatif aux interprètes judiciaires ?

En dit ontwerp van KB zal ook door de Raad van State naar de prullenmand verwezen worden, want het staat bol van discriminerende elementen.

[PPP:

All speech is vain and empty

unless it be accompanied by action.

Demosthenes ]

Beste collega’s, betekent dit dat we alles bij het oude moeten laten? Dat we dit allemaal zomaar moeten aanvaarden? Helemaal niet.

Het nieuwe KB is een tariefdaling op de al beschamende tarieven

-  Het is een aanslag op onze verworven rechten

- En het is een regelrechte ramp voor Justitie, een ramp voor een eerlijke rechtspraak.

 • Wie denkt dat met dit nieuwe KB nog mensen voor Justitie gaan werken, vergist schromelijk.
 • Wie denkt dat we niet naar de Raad van State stappen, vergist zich schromelijk,
 • Wie denkt dat we niet naar elke inspectiedienst van de Federale Overheid stappen om deze beschamende georganiseerde oplichting te stoppen, vergist zich schromelijk
 • Wie denkt dat we ons niet tot de rechtbanken en tot Europa gaan richten, vergist zich schromelijk.

Als beroepsvereniging gaan we alle middelen aanwenden om deze georganiseerde oplichting en uitbuiting van de beëdigde vertaler en tolk een halt toe te roepen.

Mijnheer de minister, we gaan er samen voor zorgen dat “mislukking” niet in uw woordenboek voorkomt.

Wij gaan er samen voor zorgen dat u dezelfde ambitie toont als uw collega van defensie, die miljarden ter beschikking krijgt om tot een select clubje behoren.

Mijnheer de minister, wij gaan er samen voor zorgen dat U ook tot een select clubje kan horen, namelijk tot het select clubje van landen dat wel in staat is een eerlijk proces te garanderen, tot het select clubje van landen waar Justitie écht iets betekent.

De burger heeft recht op een eerlijk proces, de burger eist een eerlijke Justitie, de burger betaalt hier voldoende belastingen voor.

Beweren dat hier geen middelen voor zijn, in één van de rijkste landen ter wereld, is diezelfde burger iets voorliegen.

Mijnheer de minister, BBVT-UPTIA staat dag en nacht klaar om u te helpen. We staan klaar om elke actie te ondernemen om de burger te geven waar die recht op heeft. En dit moet … althans wat de beroepsvereniging betreft …  geen maanden meer duren.

Ik dank u! Je vous remercie!

 
Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: 597.625.413

Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2021 BBVT
Design by Lake-IT