Presentatie BBVT - 04/02/2016 - Toespraak Robert May

Voorstelling EULITA door Robert May, bestuurslid en vertegenwoordiger van BBVT bij EULITA

Ik stel me graag voor als de vertegenwoordiger van BBVT-UPTIA bij EULITA en geef hierbij een korte beschrijving van de doelstellingen van EULITA.

EULITA schrijft in haar Mission statement, waarvan u in uw map de volledige Franse en Engelse tekst zal terugvinden, dat ze een vereniging op Europees niveau is, die zich toespitst op alle aspecten die verband houden met het vertalen en tolken voor het gerechtelijk apparaat;

- zij ijvert voor de verhoging van de kwaliteit van het vertaal- en tolkwerk voor Justitie en voor de toegang tot het gerechtelijk apparaat voor iedere burger over de talen en culturen heen. Hiermee garandeert zij één van de fundamentele principes van de rechten van de Mens, opgenomen in de conventie van Europa;

- zij wil alle beroepsorganisaties van gerechtsvertalers en -tolken in de Europese Unie samenbrengen om op die manier sterker te staan bij het verdedigen van de belangen van de gerechtsvertalers en –tolken, bij de erkenning van een professioneel statuut en bij het aankaarten van de problemen en pijnpunten;
 
- zij moedigt de oprichting aan van nationale registers van gekwalificeerde gerechtsvertalers en –tolken binnen de EU en dit zonder afbreuk te doen aan de diversiteit van de individuele rechtssystemen van elke Europese lidstaat. Zij zet zich ook in voor de promotie van de samenwerking enerzijds met het gerechtelijk apparaat, om te streven naar optimale arbeidsomstandigheden en anderzijds met het academische veld, om de uitwisseling van informatie rond permanente vorming en onderzoek te promoten;

- zij benadrukt dat de oprichting van een organisatie op nationaal vlak van cruciaal belang is, maar dat de laatste jaren gebleken is dat de oprichting van een trans-Europese vereniging eveneens noodzakelijk is.  Eulita streeft naar samenwerking en wederzijds begrip tussen de ministeries van Justitie en de uitvoerders van de vertaal- en tolkopdrachten voor het gerechtelijk apparaat, zodat dit kan leiden tot optimalere werkomstandigheden voor iedereen.

Omdat wij het belang van een overkoepelende organisatie op Europees niveau inzien, heeft Mevr. Liese Katschinka, de voorzitster van EULITA naar aanleiding van onze presentatie een stuk geschreven om EULITA voor te stellen en zal zij dit voorlezen.

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: 597.625.413

Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2021 BBVT
Design by Lake-IT