Tijd voor actie!

Oproep aan alle collega's!

Beste collega’s,

Je kan er niet meer naast kijken, de malaise binnen Justitie is groot. Zeer groot.

Als Beroepsvereniging hebben wij de laatste twee jaar echt alles uit de kast gehaald om onze verloning en arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Tevergeefs!

Het huidige voorstel strandde op een miserabele 48 euro per uur voor het tolken met een onwettige wachtvergoeding van 34 euro. Een tariefdaling voor velen onder ons, een schijnbaar lichte verhoging voor categorie 1.

Voor het vertalen kennen we de definitieve tarieven niet.

Het DGRO weigert inzage te verlenen in het laatste ontwerp van K.B. Het is nochtans een grondwettelijk recht van elke burger om inzage te verkrijgen in bestuursdocumenten.

Wat we wel al weten is dat het een aanslag is op onze verworven rechten: nachturen worden ingekort, dubbel tarief wordt afgeschaft, weekenduren worden ingekort, voor vertaalopdrachten gelden nu ook boetes, … en binnenkort moeten we allemaal verplicht een dure cursus volgen om nog te mogen werken voor Justitie.

Nochtans antwoordde de minister op een door de BBVT ingegeven parlementaire vraag dat onze tarieven niet zijn aangepast aan de economische realiteit.

En wat doet de minister? Hij verlaagt de tarieven! Begrijpe wie begrijpen kan.

Een beëdigd tolk wordt tot 19X minder betaald voor een tolkopdracht in vergelijking met dezelfde ondernemer die rechtstreeks voor Justitie werkt. Dit is discriminatie!

Een beëdigd vertaler wordt tot 3,5X minder betaald voor vertaalwerk dan dezelfde ondernemer die rechtstreeks voor Justitie werkt. Dit is discriminatie!

Al van sinds 2007 heeft de Raad van State de FOD Justitie duidelijk gemaakt dat discriminatie uitgesloten is.

De BBVT heeft hetzelfde negatief advies aan het kabinet en de FOD Justitie geformuleerd.

Beide colleges, zowel van de zittende als van de staande magistratuur, zijn ons hierin gevolgd.

En toch volhardt de minister in de boosheid.

Beste collega’s, staar je niet blind op die lichte verhoging voor categorie 1. Denk niet dat het rechtvaardig is om de andere categorieën te laten zakken om tegemoet te komen aan de verhoging van categorie 1. De minister moet voor gelijk werk een gelijke verloning betalen. Dit is één van de 8 basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), waar de minister zelf naar verwijst in zijn openbare aanbestedingen.

En laten we eerlijk zijn, wat wij elke dag presteren voor Justitie is buitengewoon. Elke dag opnieuw staan we dag en nacht klaar om er in de allermoeilijkste werkomstandigheden voor te zorgen dat elke burger een kans heeft op een eerlijk proces.

Er zijn voldoende objectief meetbare elementen om ons net meer te betalen dan de laagst mogelijke economische realiteit van de openbare aanbesteding. Een openbare aanbesteding met als enig criterium de laagst mogelijke prijs. Hoe lang gaan wij nog met onze voeten laten rammelen?

Beste collega’s, staar je ook niet blind op de betalingen die nu iets vlotter binnenkomen. Ze duren nog steeds langer dan de wettelijke termijn van 30 dagen. En structureel is er niets veranderd. Je hebt het misschien al in de krant gelezen: er zal niet genoeg geld zijn om het einde van het jaar te halen, met een beetje geluk halen we de zomervakantie. We gaan weer moeten smeken om ons geld te krijgen.

De minister heeft geen budget voor de beëdigd vertalers en tolken maar wil wel taxatiebureaus oprichten voor het uitbetalen van onze facturen. Kostprijs van de taxatiebureaus: 13 miljoen, enkel aan personeelskosten. Tel daar nog ICT, kantoren, materiaal, change management, enz. bij en de minister betaalt aan het einde van de rit meer voor de uitbetaling dan voor de tolk zelf.

Beste collega’s, het moment is aangebroken om allemaal samen werk te maken van ons beroep. Om allemaal samen de minister duidelijk te maken dat het zo niet verder kan.

De verslagen van het Rekenhof zijn vernietigend, de verslagen van de Federale Ombudsman zijn vernietigend, het oordeel van de magistraten is vernietigend, het oordeel van de advocaten is vernietigend. Alle actoren binnen Justitie zijn het eens: het kan zo niet verder. Het kabinet en de FOD Justitie worden gekenmerkt door wanbeleid, door incompetentie, door een manifeste onwil om te moderniseren en te professionaliseren.

Hoe lang gaan wij dit nog dulden?

Elke dag opnieuw krijgen we te horen dat we een kost zijn, een maatschappelijke dienstverlening, een noodzakelijk kwaad. Niemand, maar dan ook echt niemand binnen de FOD Justitie of het kabinet heeft enige interesse voor wat wij doen of laten. Dit kunnen en mogen wij niet langer accepteren.

Beste collega’s, wij roepen u op om klaar te staan voor actie. Om allemaal samen klaar en duidelijk deze georganiseerde uitbuiting en oplichting een halt toe te roepen.

Blijf niet aan de zijlijn staan, wees moedig en kom op voor jouw rechten. De Beroepsvereniging heeft al alles gedaan wat menselijk mogelijk is. Men kan niet meer van ons verwachten. Nu is het aan ons om allemaal samen een duidelijk signaal te geven.

De beroepsvereniging heeft vandaag een ultimatum gesteld aan het kabinet.

De beroepsvereniging eist een ernstig overleg met respect voor de wetten van het Belgische volk!

De beroepsvereniging eist een modernisering en professionalisering van iedereen!

De beroepsvereniging eist een billijke vergoeding voor onze professionele topprestaties!

De beroepsvereniging eist echte werkomstandigheden!

De beroepsvereniging eist de erkenning van ons beroep!

 

De Beroepsvereniging kan dit niet alleen. Laat je horen!

 

Op contact@bbvt.be kan je al jouw suggesties, opmerkingen, kritiek, actiebereidheid, … kwijt. Laat het ons horen!

 

Met collegiale groeten,

José D’Hoore

Voorzitter BBVT

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: 597.625.413

Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2021 BBVT
Design by Lake-IT