Tolkende politieambtenaren en advocaten zorgen voor schijn van partijdigheid

Communiqué van de BBVT van 27 juni 2016

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) verheugt zich over het initiatief van Minister van Justitie Koen Geens om werk te maken van een nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken. We herinneren er evenwel aan dat onafhankelijke beëdigde vertalers en tolken, die geen banden hebben met de advocatuur of politiediensten, het best zijn geplaatst om in alle neutraliteit de communicatie tussen anderstalige partijen, advocaten, magistraten en rechters te faciliteren, ter vrijwaring van het recht op een eerlijk proces.

Het is een schande voor een democratische rechtsstaat dat in de praktijk nog steeds beroep kan worden gedaan op advocaten en politieagenten om te tolken op zittingen of tijdens politieverhoren. De BBVT stelt evenwel bijna dagelijks vast dat er nog altijd politieambtenaren zijn die met toestemming van hun korpschef mogen bijklussen als beëdigd vertaler of tolk. Er zijn ook advocaten die met toestemming van hun stafhouder opdrachten uitvoeren als beëdigd vertaler of tolk. Bepaalde advocaten deinzen er zelfs niet voor terug om op te treden als advocaat én als beëdigd tolk in dezelfde zaak! Sommige gerechtsdeurwaarders vertalen zelf de dagvaardingen die ze moeten betekenen, ook al behoort dat niet tot hun bevoegdheid.

In al die gevallen is er telkens minstens een schijn van partijdigheid, die in ieders belang best kan vermeden worden. Deze schijn van partijdigheid leidt tot normenvervaging, tast de geloofwaardigheid van het beroep en de hele beroepsgroep aan en belemmert de professionalisering van de beëdigd vertaler en tolk.

De Europese richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures is nochtans zeer duidelijk en eist dat vertalers en tolken in strafprocedures onafhankelijk zijn. De Europese richtlijn 2010/64/EU voorziet in artikel 5 “Kwaliteit van vertolking en vertaling” onder meer dat de lidstaten streven naar de instelling van een register of registers van onafhankelijke vertalers en tolken die naar behoren zijn gekwalificeerd.

Het beroep van beëdigd vertaler of beëdigd tolk is volgens de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken dan ook onverenigbaar met de functie van andere actoren van Justitie (advocaten, magistraten, rechters, griffiers, parket- en griffiebedienden, zaalbodes, penitentiair personeel, gerechtsdeurwaarders, deskundigen), evenals politieambtenaren en ambtenaren van inspectiediensten.

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: 597.625.413

Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2021 BBVT
Design by Lake-IT