Naar inhoud

Nationaal register

De deontologische code van de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (FOD Justitie)

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de deontologische code van de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken aangesteld in toepassing van de Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

21 March 2023

Permanente kwaliteitsbewaking en toezicht op de naleving van de deontologische code

Dit bericht is enkel voor leden

21 March 2023

Nieuwe procedure voor de legalisatie van beëdigde vertalingen: elektronische handtekening van de beëdigd vertaler vervangt de officiële stempel.

Sinds 1 december 2022 is de procedure voor vertalingen door beëdigd vertalers digitaal. Vanaf die datum valideert de beëdigd vertaler of vertaler-tolk namelijk zijn of haar vertaalde documenten digitaal met een elektronische handtekening. Deze vervangt vanaf die datum de fysieke stempel. In afwachting van een ministeriële omzendbrief betreffende de legalisatie van de handtekening van beëdigd vertalers of vertalers-tolken vindt u hieronder een overzicht van informatie van de FOD Justitie.

01 December 2022

Copyright 2024 BBVT