Naar inhoud

Nieuws

Het 400ste lid van de BBVT in het zonnetje gezet!

Dit bericht is enkel voor leden

13 June 2024

Jaarlijkse Conferentie en Algemene Vergadering EULITA 2024

Dit bericht is enkel voor leden

07 June 2024

Advies uitgebracht door de BBVT over de organisatie van zittingen per videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures

Dit bericht is enkel voor leden

07 June 2024

Betalingstermijnen gerechtskosten in strafzaken in 2024: achteruitgang ten opzichte van 2023.

De uitspraken van minister van Justitie Van Tigchelt getoetst aan de cijfermatige realiteit.

03 June 2024

Wet houdende organisatie van zittingen per videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Dit bericht is enkel voor leden

03 June 2024

Met trots stellen we een nieuwe rubriek op de website van de BBVT voor: "Evenementen".

Onze aankomende studienamiddag van 21 juni 2024 (en algemene vergadering en netwerkborrel voor leden van de BBVT) krijgt de primeur. Vanaf heden kan je je online inschrijven op dit langverwachte evenement. Geheel gratis voor onze leden. Ook niet-leden kunnen deelnemen aan de permanente vorming.

03 June 2024

De voorbije weken heeft de BBVT de alarmbel geluid over laattijdige betalingen.

In maart en april 2024 heeft de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken de aandacht gevestigd op de vertraging in de betaling van facturen van beëdigd vertalers en tolken uit Limburg en Halle-Vilvoorde, evenals op die in dossiers van de dienst Voogdij.

24 April 2024

"De aanzienlijke achterstand in de betaling van gerechtstolken" en "Onbetaalde facturen bij tolken en andere experten"

Samengevoegde mondelinge parlementaire vragen van: - volksvertegenwoordiger Marijke Dillen aan Paul Van Tigchelt (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanzienlijke achterstand in de betaling van gerechtstolken" (55042307C) - volksvertegenwoordiger Sophie De Wit aan Paul Van Tigchelt (VEM Justitie en Noordzee) over "Onbetaalde facturen bij tolken en andere experten" (55042366C) (Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, Commissie voor Justitie van 17-04-2024)

24 April 2024

Dienst Voogdij: onbetaalde facturen van vertalers en tolken

Schriftelijke parlementaire vraag van mevrouw de volksvertegenwoordiger Sophie De Wit van 15/03/2024 aan de Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee.

23 April 2024

Verdere omzetting recht op vertolking en vertaling in strafprocedures: de in commissie aangenomen tekst en de memorie van toelichting

Dit bericht is enkel voor leden

08 April 2024

Copyright 2024 BBVT