DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
 

Title

Info

FR NL
 

Nieuws

Nieuws 26 oktober

 

"Court interpreting of the future?"

 

"De rechtbank van de toekomst": ingrijpende wijziging voor tolken en vertalers

 

Minister van Justitie Koen Geens stelde op 25 oktober 2017 in Bozar in Brussel zijn visie op de toekomst van justitie en “de rechtbank van morgen”...

Nieuws 11 oktober

Enkel leden

 

KWALITEITSHANDBOEK vertalers/tolken van de FOD Justitie

 

Omzendbrief van de minister van Justitie - Gerechtskosten in Strafzaken.- Kwaliteitshandboek vertalers en tolken

 

Nieuws 15 augustus

 

Het hoe en waarom van de dubbele eed

 
 

Op 29 juni 2017 heeft het parket van de procureur des Konings van Antwerpen een omzendbrief verstuurd naar de politiediensten waarin de eed van tolken...

Nieuws 12 juli

 

De waarde van uw beëdiging

 

Vraag van de heer Philippe Goffin aan de minister van Justitie over "de vertalers, de tolken en de vertalers-tolken"

 

Alweer een parlementaire vraag dankzij voorbereidend werk van de Beroepsvereniging Philippe Goffin (MR), voorzitter van de Kamercommissie van de Justitie,...

Nieuws 13 juni

 

Gerechtstolken niet te spreken over verplichte bijdrage in kosten en "permanente inzetbaarheid"

 
 

Sinds 10 juni 2017 zijn de beëdigd vertalers en tolken eindelijk gebonden aan een uniform deontologische code. Het KB daarover werd op 31 mei 2017...

Nieuws 21 mei

 

Openstelling nationaal register voorzien op 15 juni 2017

 

Stand van zaken nationaal register: de antwoorden van het DGRO op onze vragen

 

  Voorlopig worden alle vertalers en tolken nog steeds gevorderd zoals tevoren. Maar vanaf 15 juni 2017 zal op basis van...

Nieuws 3 april

 

Het theoretisch rijexamen en tolken in Brussel (1)

 

Parlementaire vraag van Cieltje Van Achter betreffende "de rijopleiding"

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT - Integraal verslag van de interpellaties en de vragen Commissie voor de Infrastructuur, belast met de Openbare Werken...

Nieuws 3 april

 

Het theoretisch rijexamen en tolken in Brussel (2)

 

Parlementaire vraag van Barbara d’Ursel-de Lobkowicz

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT - Vragen en antwoorden Vraag nr. 240 van mevr. Barbara d’Ursel-de Lobkowicz d.d. 21 december 2016 (Fr.): Slaagpercentage...

Nieuws 3 april

 

20 JANUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (...)

 

Uittreksels

 

VLAAMSE OVERHEID  Publicatie : 22-02-2017      20 JANUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering...

Nieuws 3 april

 

Gewijzigde toegang tot het Justitiepaleis van Brussel vanaf 03.04.2017

 
 

Als bijlage vindt u de brief van de heer eerste voorzitter van het Hof van Cassatie met betrekking tot de gewijzigde toegang tot het Justitiepaleis vanaf...

Nieuws 2 april

 

Voorbeelden van BBVT gebruikt door de griffies

 
 

Op 8 februari 2017 is de BBVT, samen met de andere verenigingen uit onze sector, rond de tafel gaan zitten met het Directoraat-generaal van de FOD Justitie,...

Nieuws 1 april

 

Afschaffing btw-voorschotten

 

Vanaf 1 april 2017 moeten de btw-kwartaalaangevers geen kwartaalvoorschotten meer betalen. Enkel het decembervoorschot, verschuldigd op de handelingen van het vierde kwartaal, blijft verplicht en moet ten laatste op 22 december 2017 worden betaald

 

Het KB van 16 februari 2017 (publicatie Staatsblad 23 februari 2017) wijzigt het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling...

Nieuws 15 februari

 

Kunnen autorijden bevorderlijk voor integratie anderstalige nieuwkomers

 

Persbericht van 15 februari 2017

 

Naar aanleiding van de bevestiging dat vanaf 1 maart 2017 de mogelijkheid van bijstand van een tolk bij het theorie- en praktijkijexamen in het Vlaams...

Nieuws 30 januari

 

Samenstelling bestuur BBVT voor de looptijd 2016-2020

 

Adres van de maatschappelijke zetel: Steenweg op Merchtem 34, 1780 Wemmel

 

Leden Bureau:             Adrian Demaku - voorzitter  Tel.: +32/485740398 adri_d@hotmail.com Henri...

Nieuws 23 januari

Enkel leden

 

De beëdigd vertalers en tolken worden alweer geconfronteerd met erg belangrijke wijzigingen

 

Wetsontwerp tot wijziging van de Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken

 

Nieuws 23 januari

 

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken wijst op lacune in wetgeving

 

Persbericht van 23 januari 2017

 

De komende weken bespreekt de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het Wetsontwerp tot wijziging van de Wet van 10 april 2014 tot wijziging van...

Nieuws 21 januari

 

De sprong naar een accurate, eenvoudigere en coherente wetgeving

 

Persbericht van minister Koen Geens van 20 januari 2017 - Persbericht bij Ministerraad van 20 januari 2017

 

Persbericht van minister Koen Geens van 20 januari 2017 De Ministerraad keurde vandaag een derde luik goed van de ‘Sprong’ van Minister...

Nieuws 20 januari

 

De facturatie van onze prestaties sinds 1 januari 2017: KB duidelijk overhaast bekendgemaakt

 

Het KB van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden werd duidelijk overhaast bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 

Het KB van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden...

Nieuws 20 januari

 

Hervorming tarifering prestaties vertalers en tolken

 

Andermaal een parlementaire vraag dankzij de inspanningen van de BBVT

 

Volksvertegenwoordiger Stefaan Van Hecke (Groen) heeft minister van Justitie Koen Geens geïnterpelleerd naar aanleiding van de hervorming van de tarifering...

Nieuws 9 januari

 

Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden. - Erratum

 

Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 09/01/2017

 

Publicatie : 2017-01-09 Numac : 2016009630 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 22 DECEMBER...

 

Vertel uw collega’s over BBVT

Share on Google+