Naar inhoud

Laatste kans om deel te nemen aan onze permanente vorming van 7 maart 2024! Schrijf je zeker in voor de studienamiddag “Les Femmes dans la Justice”

Op 7 maart 2024, aan de vooravond van de Internationale dag voor Vrouwenrechten nodigt de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) u graag uit op een studienamiddag “Les Femmes dans la Justice”. Om onze leden te helpen voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van permanente vorming die op ons beroep rusten, hebben we een kwalitatief panel van specialisten uit verschillende sectoren geselecteerd om u een bijzonder rijk programma aan te bieden, waarbij rekening is gehouden met recente ontwikkelingen.

Schrijf je zeker in voor de Franstalige studienamiddag in het kader van permanente vorming voor BVT georganiseerd door de BBVT op 7 maart 2024.

Waarom ❓👉 om je bij te scholen en te netwerken  ❗ 

Op de agenda: Wet Feminicide + Het begrip toestemming in het nieuwe Strafwetboek Zorgcentra na seksueel geweld – audiovisuele verhorenInclusief taalgebruik in juridische teksten + Een drankje om de namiddag af te sluiten.

Voor wie ❓ 👉 voor beëdigd vertaalsters, vertalers en tolken. Zelfs als u niet in de vertaal- of tolksector werkt, kan u zich inschrijven.

Wanneer en waar ❓ 👉 7 maart 2024 van 13.15 tot 17.30 in Brussel, Auditorium Bordet  - FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Hoeveel ❓ 👉 deze opleiding is gratis voor leden van de BBVT en kost 50 euro voor niet-leden

Sluit je bij ons aan: laten we samen werk maken 💪 van ons beroep ❗

Voor meer informatie en het volledig programma 👇

Programma: 

12.45  - 13.15:             Registratie

13.15 - 13.30 :             Welkomstwoord en inleiding
Amal BOUALGA, voorzitster van BBVT
Sophie HENNUY, lid van BBVT

13.30  - 14.15:              Wet Feminicide van 13 juli 2023: België als pionier
Sarah SCHLITZ, federaal volksvertegenwoordiger en voormalig staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, zal het hebben over de context die heeft geleid tot de ‘Wet Feminicide’, het werk dat is verricht om deze wet tot stand te brengen en de concrete impact van deze nieuwe wet.

14.15  - 14.30:               Pauze

14.30  - 15.15:               Het begrip toestemming in het nieuwe Strafwetboek
Nadia LAOUAR, substituut van de procureur des Konings te Luik, zal het hebben over de wijzigingen die deze nieuwe wetgeving met zich meebrengt en ook over het belang van het gebruik van de juiste termen bij het tolken en vertalen om de woorden van het slachtoffer te respecteren.

15.15  - 15.30:               Pauze

15.30  - 16.15:               Zorgcentra na seksueel geweld – audiovisuele verhoren
Charlotte BASTIN en Michel CARLIER, inspecteur en hoofdinspecteur van de recherche van de gerechtelijke politie, zullen de specifieke procedures voor audiovisuele verhoren in het ZSG uitleggen, evenals de rol van de tolk.

16.15  - 16.30:               Pauze

16.30  - 17.15:              Inclusief taalgebruik in juridische teksten: problemen en technieken
Sophie HENNUY, beëdigd vertaalster en specialiste inclusief taalgebruik, zal uitleggen hoe belangrijk het is om vrouwen zichtbaar te maken in juridische teksten en een aantal tips geven om dit te doen.

17.15 - 17.30:               Vragen en afsluiting

17.30:                           Een drankje om de namiddag af te sluiten

Inschrijving:

Prijs: gratis voor leden van BBVT / €50 voor niet-leden
Taal: Frans
Adres: Auditorium Bordet  - FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Inschrijving: tot 29/02/2024 via ons inschrijvingsformulier (klikken om in te schrijven).
Inschrijving is verplicht, ook voor onze leden, en is (voor niet-leden) pas geldig na ontvangst van de betaling van de deelnamekosten.

Zelfs als u niet in de vertaal- of tolksector werkt, kan u zich inschrijven.

Als u al ingeschreven bent, is uw plaats in de zaal natuurlijk verzekerd.

Betalingsgegevens voor niet-leden:

BBVT-UPTIJ

IBAN: BE09 9731 3059 3457

Bedrag: 50 euro

Mededeling: "uw naam en voornaam”

 

Let op: attesten van deelname worden (op een later tijdstip) alleen verstrekt aan deelnemers die tot het einde van de opleiding zijn gebleven. De betalingsbewijzen van de deelnamekosten en de attesten van deelname zullen in de loop van april 2024 naar de betrokkenen worden gestuurd.

Gepubliceerd op
26/02/2024
Sociale media
Copyright 2024 BBVT
Design by Lake-IT