Word nu lid van de eerste Beroepsvereniging uitsluitend van, voor en door Beëdigd Vertalers en Tolken

Samen maken we werk van ons beroep

De BBVT neemt het op voor uw rechten en belangen als professionele Beëdigd Vertaler en/of Tolk.

Professionele Beëdigd vertalers en tolken genieten van het BBVT lidmaatschap vanaf het moment van betaling en aanvaarding van hun aanvraag aan het tarief van € 100 (BTW vrijgesteld). Lidmaatschap is voor een termijn van 12 maanden.

Uw lidmaatschapsbijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar.

U krijgt toegang tot het ledengedeelte van de website, met een communicatieplatform voor de leden, nieuwsberichten, werkopdrachten, netwerkevenementen, ...

Vermelding in het vertalers- en/of tolkenregister ter voorbereiding van het officieel nationaal register.

Mogelijkheden tot permanente vorming, informatie over studiedagen, belangrijke nieuwe ontwikkelingen, ...

U wordt uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering waarin uw stem ook belangrijk is in de ontwikkeling van de beroepsvereniging.

Officiële identificatiekaart en stempel als lid van de vereniging (optioneel).

U valt onder de deontologische code en het tuchtreglement van de beroepsvereniging, hiermee straalt u professionaliteit, integriteit en deskundigheid uit naar potentiële klanten.

Concreet

De enige vereiste om lid te worden is beëdigd vertaler en/of tolk zijn en de statuten, de deontologische code en het reglement Tuchtraad te aanvaarden en na te leven. Meld je vandaag nog aan via ons eenvoudig inschrijvingsformulier en ontvang een mail met verdere informatie.

Het lidgeld is volledig fiscaal aftrekbaar en bedraagt 100 €/jaar. Dit is het absolute minimum om op een professionele manier samen werk te maken van ons beroep.

Tijdens de Algemene Vergadering, die elk jaar in september plaatsvindt, krijg je een overzicht van het voorbije jaar en kies je de bestuursleden.

Aarzel dus niet langer en geef jouw beroep en de beroepsvereniging een stem!

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
Schaapdries 16 – 2547 Lint
contact@bbvt.be
+32 ( 0)485 24.37.16

 

BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: 597.625.413

Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2021 BBVT
Design by Lake-IT