Naar inhoud

Nieuws

De voorbije weken heeft de BBVT de alarmbel geluid over laattijdige betalingen.

In maart en april 2024 heeft de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken de aandacht gevestigd op de vertraging in de betaling van facturen van beëdigd vertalers en tolken uit Limburg en Halle-Vilvoorde, evenals op die in dossiers van de dienst Voogdij.

24 April 2024

"De aanzienlijke achterstand in de betaling van gerechtstolken" en "Onbetaalde facturen bij tolken en andere experten"

Samengevoegde mondelinge parlementaire vragen van: - volksvertegenwoordiger Marijke Dillen aan Paul Van Tigchelt (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanzienlijke achterstand in de betaling van gerechtstolken" (55042307C) - volksvertegenwoordiger Sophie De Wit aan Paul Van Tigchelt (VEM Justitie en Noordzee) over "Onbetaalde facturen bij tolken en andere experten" (55042366C) (Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, Commissie voor Justitie van 17-04-2024)

24 April 2024

Dienst Voogdij: onbetaalde facturen van vertalers en tolken

Dit bericht is enkel voor leden

23 April 2024

Verdere omzetting recht op vertolking en vertaling in strafprocedures: de in commissie aangenomen tekst en de memorie van toelichting

Dit bericht is enkel voor leden

08 April 2024

Door aankomende wetswijzigingen kan het volume aan vertalingen in strafzaken substantieel toenemen.

Het wetsontwerp houdende verdere omzetting van de Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures is op 27 maart 2024 aangenomen door de commissie Justitie. Naar aanleiding van de behandeling door de Kamercommissie Justitie van dit wetsontwerp heeft de BBVT op 18 maart 2024 een advies uitgebracht, dat door het secretaraat van de commissie ter beschikking is gesteld van de volksvertegenwoordigers.

08 April 2024

Formation – Séance d’information sur le Registre national et les frais de justice à Liège - 17 avril 2024

L’UPTIJ a le plaisir de vous convier à la séance d’information sur le Registre national et les frais de justice qui se tiendra le mercredi 17 avril 2024 à 15 h 00 à Liège, en présence de Mme Collin.

07 April 2024

Justitie slaagt er niet in alle tolken en vertalers tijdig uit te betalen

Dit bericht is enkel voor leden

28 March 2024

​Een nieuw Strafwetboek: maak kennis met de volledige tekst

Dit bericht is enkel voor leden

05 March 2024

Inclusief taalgebruik in beëdigde vertalingen: een standvastig huwelijk

Juridische en administratieve documenten hebben hun eigen taal. Het is een wereld waarin elk woord telt, waarin de plaats van een term doorslaggevend is, waarin elk detail belangrijk is. Het gender van personen is een van de elementen die niet kunnen worden genegeerd.

27 February 2024

Laatste kans om deel te nemen aan onze permanente vorming van 7 maart 2024! Schrijf je zeker in voor de studienamiddag “Les Femmes dans la Justice”

Op 7 maart 2024, aan de vooravond van de Internationale dag voor Vrouwenrechten nodigt de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) u graag uit op een studienamiddag “Les Femmes dans la Justice”. Om onze leden te helpen voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van permanente vorming die op ons beroep rusten, hebben we een kwalitatief panel van specialisten uit verschillende sectoren geselecteerd om u een bijzonder rijk programma aan te bieden, waarbij rekening is gehouden met recente ontwikkelingen.

26 February 2024

Copyright 2024 BBVT
Design by Lake-IT