Naar inhoud

Nieuws

Betalingstermijnen gerechtskosten.

Schriftelijke parlementaire vraag van Marijke Dillen aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne over "betalingstermijnen gerechtskosten".

21 January 2023

Omzendbrief nr 292 betreffende de legalisatie van de handtekening van beëdigd vertalers of vertalers-tolken bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2023.

1 DECEMBER 2022. - Omzendbrief nr 292 tot uitvoering van artikel 555/11, § 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de legalisatie van de handtekening van beëdigd vertalers of vertalers-tolken.

20 January 2023

De nieuwe werkwijze voor de legalisatie van beëdigde vertalingen en de elektronische handtekening.

De presentatie van de dienst Nationaal register van de FOD Justitie zoals voorgesteld op de navormingsnamiddag van de BBVT van 2 december 2022.

11 January 2023

Wat brengt 2023 voor de beëdigd vertalers en tolken?

Dit bericht is enkel voor leden

10 January 2023

Gerechtskosten in strafzaken: de geïndexeerde tarieven voor 2023.

Omzendbrief 131/10 van 6 januari 2023 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten.

10 January 2023

Erelonen en verplaatsingskosten FOD Binnenlandse Zaken — Tarief 2023.

Het tarief 2023 voor tolk- en vertaalprestaties bij de DVZ, het CGVS of de RvV.

09 January 2023

Indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken voor 2023: 11,11%

Mededeling van de Centrale dienst Gerechtskosten van de FOD Justitie

05 January 2023

De aanslepende problematiek van een tekort aan tolken binnen politie en justitie.

Samengevoegde mondelinge parlementaire vragen van: - Stefaan Van Hecke aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het tekort aan tolken en vertalers binnen politie en justitie" (55032078C) - Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanslepende problematiek van een tekort aan tolken binnen Justitie" (55032211C) (Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, Commissie voor Justitie van 07-12-2022)

18 December 2022

De tolkprestaties bij niet-uitgevoerde transporten van gevangenen naar de rechtbank.

Mondelinge parlementaire vraag van Sophie De Wit aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De tolkenprestaties bij niet-uitgevoerde transporten van gevangenen naar de rechtbank" (55031804C) (Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, Commissie voor Justitie van 07-12-2022)

17 December 2022

In november heeft de BBVT via de pers herhaaldelijk gewezen op het geringe aantal tolken dat nog voor justitie en politie wil werken.

PERSOVERZICHT. Artikelen die in de Nederlandstalige en Duitstalige pers zijn verschenen naar aanleiding van onze inspanningen. De media-aandacht leidde tot verschillende parlementaire vragen.

16 December 2022

Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT