Naar inhoud

FAQ

 • Hoe kan ik lid worden van BBVT?
  Je kunt de voorwaarden voor lidmaatschap en het in te vullen registratieformulier terugvinden op deze website.
 • Ik heb mij ingeschreven als lid van de BBVT. Wanneer ontvang ik een factuur, lidkaart van de Beroepsvereniging en login?
  Na je inschrijving via het registratieformulier en de betaling van het lidgeld worden de factuur en het paswoord voor het inloggen op de site via e-mail verstuurd. De lidkaart wordt via de post verstuurd. Reken op 2 tot 3 weken voor de administratieve verwerking van je inschrijving.
 • Hoe kan ik inloggen op de website van BBVT?
  Na je registratie als lid ontvang je een paswoord waarmee je kan inloggen op de site van de BBVT.
 • Kan ik zelf wijzigingen aan mijn profiel aanbrengen?
  Jazeker. Je logt hiervoor in op de site.
 • Kan de BBVT mij helpen bij het vinden van een beëdigd vertaler/tolk?
  De BBVT is geen vertaal- of tolkenbureau, maar een beroepsorganisatie. 
  Je kan via de website van de BBVT zelf een vertaler/tolk zoeken voor een specifieke talencombinatie in de lijst voor de betrokken taal en vervolgens de uit te voeren opdracht en prijs met de vertaler/tolk rechtstreeks bespreken. 
 • Waar vind ik de tarieven voor vertaal- en tolkprestaties in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden terug?
  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016122206&table_name=wet
 • Ik ben vertaler/tolk, maar niet beëdigd. Kan ik mij aansluiten bij de BBVT?
  Een van de basisvoorwaarden voor lidmaatschap van de BBVT is beëdigd zijn als vertaler en/of tolk.  De officiële informatie hierover is te vinden via onderstaande links: 
  https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register/opnamevoorwaarden
 • Ik ben beëdigd vertaler/tolk in het buitenland. Kan ik inschrijven in het nationaal register?
  Jazeker, iedere EU-burger of persoon die er wettelijk verblijft kan inschrijven in het nationaal register. Meer informatie over de voorwaarden vind je via volgende link:
  https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register/registratie_van
 • Kan ik als lid van de BBVT het logo gebruiken in mijn promomateriaal?
  Het laatste lid van art. 4 van onze statuten zegt: "Alleen de effectieve leden, de leden op rust en de ereleden mogen het kenmerkend monogram van de genootschap, die haar eigendom zal blijven, gebruiken."
  M.a.w.: zolang je lidmaatschap loopt, kan je zonder problemen het logo van de BBVT gebruiken op naamkaartjes, website e.d.
 
 
 
 
Copyright 2024 BBVT