Naar inhoud

FAQ

 • Hoe kan ik lid worden van BBVT?
  Je kunt de voorwaarden voor lidmaatschap en het in te vullen registratieformulier terugvinden op deze website.
 • Ik heb mij ingeschreven als lid van de BBVT. Wanneer ontvang ik een factuur/identificatiebadge/login?
  Na je inschrijving via het registratieformulier en de betaling van het lidgeld worden de factuur en het paswoord voor het inloggen op de site via e-mail verstuurd. De identificatiebadge wordt via de post verstuurd. Reken op een 2 tot 3 weken voor de administratieve verwerking van je inschrijving.
 • Hoe kan ik inloggen op de website van BBVT?
  Na jeregistratie als lid ontvang je een paswoord waarmee je kan inloggen op de site van de BBVT.
 • Kan ik zelf wijzigingen aan mijn profiel aanbrengen?
  Jazeker. Je logt hiervoor in op de site.
 • Kan de BBVT mij helpen bij het vinden van een beëdigd vertaler/tolk?
  De BBVT is geen vertaal- of tolkenbureau, maar een beroepsorganisatie. 
  Je kan via de website van de BBVT zelf een vertaler/tolk zoeken voor een specifieke talencombinatie in de lijst voor de betrokken taal en vervolgens de uit te voeren opdracht en prijs met de vertaler/tolk rechtstreeks bespreken. 
 • Waar vind ik de tarieven voor vertaal- en tolkprestaties in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden terug?
  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016122206&table_name=wet
 • Ik ben vertaler/tolk, maar niet beëdigd. Kan ik mij aansluiten bij de BBVT?
  Een van de basisvoorwaarden voor lidmaatschap van de BBVT is beëdigd zijn als vertaler en/of tolk.  De officiële informatie hierover is te vinden via onderstaande links: 
  https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register/opnamevoorwaarden
 • Ik ben beëdigd vertaler/tolk in het buitenland. Kan ik inschrijven in het nationaal register?
  Jazeker, iedere EU-burger of persoon die er wettelijk verblijft kan inschrijven in het nationaal register. Meer informatie over de voorwaarden vind je via volgende link:
  https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register/registratie_van
 • Kan ik als lid van de BBVT het logo gebruiken in mijn promomateriaal?
  Het laatste lid van art. 4 van onze statuten zegt: "Alleen de effectieve leden, de leden op rust en de ereleden mogen het kenmerkend monogram van de genootschap, die haar eigendom zal blijven, gebruiken."
  M.a.w.: zolang je lidmaatschap loopt, kan je zonder problemen het logo van de BBVT gebruiken op naamkaartjes, website e.d.
 
 
 
 
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT