Naar inhoud

De voorbije weken heeft de BBVT de alarmbel geluid over laattijdige betalingen.

In maart en april 2024 heeft de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken de aandacht gevestigd op de vertraging in de betaling van facturen van beëdigd vertalers en tolken uit Limburg en Halle-Vilvoorde, evenals op die in dossiers van de dienst Voogdij.

Naar aanleiding van deze situatie heeft de BBVT actie ondernomen. Eerst hebben we geijverd voor het indienen van een schriftelijke parlementaire vraag over de dienst Voogdij. Vervolgens hebben we een enquête gehouden onder onze leden om een beter idee te krijgen van de omvang van het probleem. De resultaten van deze enquête vormden de basis voor een persbericht dat eind maart werd gepubliceerd in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Los daarvan kwam de BBVT, vertegenwoordigd door haar vicevoorzitter en haar woordvoerder, aan bod in een uitgebreid artikel in Het Belang van Limburg: Limburgse gerechtstolken dit jaar nog niet betaald door FOD Justitie: “Ik moet nog 35.000 euro krijgen”. Deze media-aandacht wekte de interesse van parlementsleden, die bijkomende vragen hebben ingediend.

Tot slot hebben de sensibiliseringsinspanningen hun vruchten afgeworpen: de FOD Justitie is zich meer bewust geworden van de noodzaak om het taxatiebureau voor Limburg te versterken. Daartoe zouden momenteel stappen worden ondernomen om vier extra krachten aan te werven.

Op 3 april heeft de dienst Voogdij ons bevestigd dat ze een aanvullend budget had ontvangen om de achterstallige betalingen voor 2023 weg te werken. De situatie zou genormaliseerd zijn.

 

PERSOVERZICHT. Persartikelen die zijn verschenen naar aanleiding van onze inspanningen:

Justitie ontkent dat het een derde van vertalers en tolken te laat betaalt, claim beroepsvereniging zou “manifest onjuist” zijn

Justitie betaalt ruim een derde van vertalers en tolken niet op tijd

Limburgse gerechtstolken dit jaar nog niet betaald door FOD Justitie: “Ik moet nog 35.000 euro krijgen”

Plus d’un tiers des traducteurs et interprètes ne sont pas payés à temps par la Justice belge

En Belgique, la Justice ne respecte pas les délais de paiement pour un traducteur sur trois

Justice : plus d’un tiers des traducteurs et interprètes ne sont pas payés à temps

Une situation “intenable”: les traducteurs et interprètes dénoncent les retards de paiement de la Justice

Unmut bei Übersetzern und Dolmetschern - Ministerium zahlt nicht pünktlich

Belgian justice system fails to pay more than a third of translators and interpreters on time

Gepubliceerd op
24/04/2024
Sociale media
Copyright 2024 BBVT
Design by Lake-IT