Naar inhoud

Justitie slaagt er niet in alle tolken en vertalers tijdig uit te betalen

Persbericht van de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) van 28 maart 2024:

 

Reeds in november 2023 deelde de dienst Voogdij van de FOD Justitie mee dat het jaarbudget 2023 op was. De vergoedingen waarop voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen recht hadden, maar ook die van vertalers en tolken ingezet in voogdijdossiers, konden niet langer worden uitbetaald. In een reactie deed de FOD Justitie het probleem af als tijdelijk. Via een interne herverdeling binnen de FOD Justitie zouden de betalingen na enkele weken kunnen hervatten. Voor 2024 zouden extra middelen worden voorzien.

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) stelt vast dat vier maanden later de malaise bij de dienst Voogdij nog steeds aanhoudt. Meerdere vertalers en tolken aangesloten bij onze beroepsorganisatie die meer dan 400 beëdigd vertalers en tolken vertegenwoordigt, wachten nog steeds op de betaling van facturen voor hun prestaties vanaf december 2023. Ze krijgen te horen dat er nog steeds geen budget voorhanden is. Ook vertalers die vertalingen leveren voor de griffies van gevangenissen wachten al maanden op betalingen. Het is een andere begrotingspost binnen justitie, maar ook daar zou geen budget zijn.

Voor de prestaties van vertalers en tolken in strafzaken zouden er geen budgettaire problemen zijn en is er in het algemeen een continuïteit van betalingen. Dit geldt helaas niet voor alle collega’s: vertalers en vooral tolken die wonen in Halle-Vilvoorde hebben al jarenlang te kampen met laattijdige betalingen van hun facturen. Door een recente hervorming van de dienst Gerechtskosten wachten nu ook de meeste vertalers en tolken uit Limburg  die optreden in strafdossiers al sinds december 2023 op de betaling van hun facturen.

De resultaten van een vorige week gehouden enquête onder de leden van de BBVT bevestigen deze vaststelling: 62,5% van de vertalers en tolken stelt betaald te zijn binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. 18% geeft aan tussen 31 en 60 dagen te wachten op de betaling van hun facturen. 9% rapporteert betalingen tussen 61 en 90 dagen. 10,5% wacht zelfs meer dan 91 dagen op de betaling van de facturen van hun tolk- of vertaalprestaties. De meer dan 20% die tussen 61 en 120 dagen op betalingen moeten wachten, zijn steevast vertalers en tolken uit Halle-Vilvoorde en Limburg.

De BBVT vindt het nodig om aan de alarmbel te trekken omdat de situatie werkelijk onhoudbaar is. Iedere betalingsachterstand is onaanvaardbaar. Voor gerechtskosten is er wel degelijk budget voorhanden, maar loopt het in twee arrondissementen spaak bij de verwerking van de facturen. Meerdere vertalers en tolken uit Limburg en Halle-Vilvoorde zijn de wanhoop nabij. Op termijn valt te vrezen voor faillissementen.

In antwoord op een parlementaire vraag uit november 2021 stelde toenmalig justitieminister Van Quickenborne: “Hoe complex en hoe moeilijk ook, een efficiënte overheid moet erin slagen om correct uit te betalen.”  De BBVT stelt vast dat de FOD Justitie daar in Nederlandstalig Brussel en Limburg momenteel nog steeds niet in slaagt. De recente hervorming van de dienst Gerechtskosten kan overigens geen excuus zijn. De hervorming was lang voorzien en men had door omstandigheden zes maanden extra voorbereidingstijd.

Gepubliceerd op
28/03/2024
Sociale media
Copyright 2024 BBVT