Naar inhoud

Gewijzigde toegang tot het Justitiepaleis van Brussel vanaf 22.10.2018

Vanaf heden maandag 22 oktober worden de nieuwe toegangen tot het Justitiepaleis van Brussel in gebruik genomen.

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) vernam vorige week dat een vrijstelling van de veiligheidscontrole voor tolken niet meer mogelijk zou zijn. We hebben dit aangekaart bij de verantwoordelijken binnen het gerechtsgebouw en de bevoegde dienst van de FOD Justitie

Vrijdag werd ons bevestigd dat het principe van de vrijstelling voor tolken met een oproepingsbrief tijdelijk blijft behouden voor een periode van 6 maanden. Binnen de vermelde termijn zal de FOD Justitie gesprekken aanknopen met o.a. de BBVT om een gelijk(waardig)e oplossing uitwerken, zoals nu is uitgerold voor de advocaten.

Gepubliceerd op
22/10/2018
Sociale media
Copyright 2024 BBVT
Design by Lake-IT