Naar inhoud

Besparingsdrang drijft Justitie nog meer op kosten

Persuitnodiging van 6 september 2016

De Beroepsvereniging Beëdigd vertalers en Tolken signaleerde reeds eerder dat meer en meer ervaren beëdigd vertalers en tolken er de brui aan geven en Justitie mijden als opdrachtgever. Stilaan ontstaat hierdoor een nijpend tekort aan beschikbare beëdigd tolken en vertalers, zowel voor eerder "exotische" talen als voor meer courante Europese talen. Vandaag bieden we de pers de mogelijkheid om getuige te zijn van de surrealistische toestanden waartoe de besparingsdrang binnen Justitie kan leiden.

Ondanks eerdere duidelijke signalen (de moeilijkheden om gerechtstolken te vinden hebben al geleid tot vrijlatingen van verdachten en zelfs tot vrijspraken) heeft het kabinet Geens nog steeds weinig besef van de dagelijkse realiteit in gerechtsgebouwen en commissariaten. De uitspaak van de woordvoerster van minister van Justitie, na onze kritische bedenkingen bij de "actualisering" van de tarieven eind juli jl., "dat exotische talen voortaan minder vergoed worden, is omdat we intussen genoeg tolken en vertalers hebben in die niche en omdat zij vroeger overbetaald werden voor hun werk", wordt vandaag immers pijnlijk ontkracht. Voor een zaak bij de 60ste kamer van de Nederlandstalige correctionele rechtbank te Brussel kon het parket vorige week geen tolk Nederlands-Arabisch vinden. In de tolkenhoofdstad van Europa, zetel van de Europese en tal van andere internationale instellingen.

Ten einde raad besloot het parket over te gaan tot een noodoplossing. En dus zal vandaag om 14 u een tolk Frans-Arabisch worden ingezet in samenwerking met een tolk Nederlands-Frans, in dubbele relais. Dit maakt het werken met tolk tijdens de zitting extra ingewikkeld: er is namelijk veel meer tijd nodig om alles dubbel vertaald te krijgen, met bovendien een hoger risico op het verloren gaan van bepaalde stukken in de vertaling.

De bedroevend lage tarieven die Justitie hanteert, de niet-indexering van die tarieven sinds 2013 en de late betalingen leiden er toe dat meer en meer tolken en vertalers Justitie mijden als opdrachtgever. Het onderschatten van deze problematiek en het vervolgens moeten terugvallen op dergelijke noodoplossingen drijft de overheid en de gemeenschap nog meer op kosten. Justitie moet nu immers twee tolken betalen voor hun prestatie en verplaatsing.

De "noodoplossing" toont bovendien ook nog eens aan hoe discriminerend de huidige tariefstructuur is: een tolk Nederlands-Frans in strafzaken mag een ereloon van 34,05 euro bruto aanrekenen, een tolk Arabisch 53,08 euro.

We nodigen u hierbij graag uit om deze openbare terechtzitting bij te wonen. De zaak gaat door vandaag dinsdag 6 september 2016 om 14 u in zaal 01.1 van het gerechtsgebouw aan het Poelaertplein nr. 1 in Brussel. Na afloop van de rechtszaak zal u de mogelijkheid hebben een interview af te nemen van José Emmanuel D'Hoore, voorzitter van de BBVT.

Gepubliceerd op
06/09/2016
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT