Naar inhoud

De BBVT telt al meer dan 300 leden!

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken heeft de kaap van 300 leden gerond.

Ruim acht jaar na de oprichting (eind 2014) kan de raad van bestuur trots meedelen dat de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken de kaap van 300 leden heeft gerond. En het einde is nog lang niet in zicht. Elke week sluiten nog meer beëdigd vertalers en/of tolken zich aan bij de Beroepsvereniging.

Op acht jaar tijd heeft de BBVT al heel wat verwezenlijkt voor haar leden en voor de sector van juridisch vertalen en tolken in België:

  • We geven de klachten van onze leden systematisch en op gemotiveerde wijze door aan de vorderende overheden en de FOD Justitie.
  • We vergaderen regelmatig met de FOD Justitie om invloed uit te oefenen op alle wetswijzigingen die betrekking hebben op onze sector.
  • We organiseren studiedagen (in het kader van permanente vorming) voor onze leden.
  • Onze nieuwsbrief en website zijn de betrouwbaarste en duidelijkste informatiebronnen van de sector. 
  • We brengen adviezen uit over wetsontwerpen en -voorstellen die betrekking hebben op of een weerslag hebben op de beëdigd vertalers en/of tolken.
  • We doen suggesties tot parlementaire vragen aan volksvertegenwoordigers om de minister van Justitie en andere beleidsverantwoordelijken te sensibiliseren.
  • De BBVT is de enige vereniging van de sector die op regelmatige basis de nationale pers weet te bereiken.  
  • Persaandacht en parlementaire vragen zijn middelen die druk helpen zetten om op langere termijn een beleidsverandering mogelijk te maken. 

Ons werk zal nog meer vruchten afwerpen wanneer elke beëdigd vertaler en/of tolk hieraan meewerkt.

Sluit je daarom vandaag nog aan bij meer dan 300 collega’s en laten we samen werk maken van ons beroep!

Gepubliceerd op
23/02/2023
Sociale media
Copyright 2024 BBVT
Design by Lake-IT