Naar inhoud

Erelonen en verplaatsingskosten FOD Binnenlandse Zaken — Tarief 2023.

Het tarief 2023 voor tolk- en vertaalprestaties bij de DVZ, het CGVS of de RvV.


Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Tarief 2023


Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 9 mei 2003.


1. Artikel van het ministerieel besluit: artikel 1.
Bedrag van de erelonen voor de tolken in 2023:
Eenenvijftig euro en zestig eurocent (51,60 euro), voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en één kwartier (bedragen exclusief btw).
Nadien: ereloon per schijf van één kwartier à rato van eenenveertig euro en zevenenzeventig eurocent (41,77 euro) per uur (zonder plafond) (bedragen exclusief btw).

2. Artikel van het ministerieel besluit: artikel 2, § 1 en § 2.
Bedrag van de erelonen van de vertalers in 2023:
Twintig euro en vijftien eurocent (20,15 euro) per handgeschreven bladzijde en dertig euro en achtennegentig eurocent (30,98 euro) per getypte bladzijde (bedragen exclusief btw).
Ongeacht het aantal te vertalen of vertaalde regels: steeds een minimale vergoeding van twintig euro en vijftien eurocent (20,15 euro) en dertig euro en achtennegentig eurocent (30,98 euro) naargelang het een handgeschreven of getypte vertaling betreft.

3. Artikel van het ministerieel besluit: artikel 3.
Bedrag van de vervoersonkosten in 2023:
Negenenvijftig eurocent (0,59 euro) per kilometer, ongeacht het aantal prestaties per dag, met een plafond van 100 km heen en terug (bedragen exclusief btw).

 

Bron: Belgisch Staatsblad -22.12.2022

 

Publicatie : 2022-12-22
Numac : 2022034045

Gepubliceerd op
09/01/2023
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT