Naar inhoud

Falend vertaal- en tolkbeleid Justitie onder vuur

Persbericht van 20 september 2016

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) betreurt andermaal te moeten vernemen dat kwaliteitsproblemen met de vertaling van verklaringen worden ingeroepen in de zaak Wesphael. Door eerdere vertaalproblemen werd de start van dit proces voor het hof van assisen van Henegouwen al verdaagd van februari naar september 2016.

De BBVT wijst erop dat foute vertalingen en een gebrekkige communicatie in rechtszaken verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Ze kunnen het verschil maken tussen een veroordeling en een vrijspraak. De kwaliteit van het vertaal- en tolkwerk in strafzaken is van elementair belang in een moderne rechtstaat, om te verzekeren dat de normen die zijn vervat in het EVRM en de rechtspraak van het EHRM te Straatsburg, volledig worden nageleefd.

De besparingsdrang binnen Justitie en de bedroevend lage tarieven voor vertalers en tolken in strafzaken houden reële risico’s in. Uitstellen van processen of gerechtelijke onderzoeken die in het gedrang dreigen te komen, zijn niet bepaald bevorderlijk voor het vertrouwen van de burgers in de werking van het gerecht. Ze verhogen bovendien het gevoel van straffeloosheid en onveiligheid.  Elk uitstel van een rechtszaak betekent een verlies van tijd en middelen voor Justitie en de maatschappij, naast de extra kosten voor nieuwe of bijkomende vertalingen. En uiteraard is er de steeds weerkerende imagoschade voor het gerechtelijk apparaat. Het is daarom van essentieel belang dat er beduidend meer dan tot dusver wordt geïnvesteerd in kwalitatieve vertalingen en vertolking in rechtszaken.

De BBVT betreurt dat de Europese richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures uit 2010 intussen nog altijd niet is omgezet naar Belgisch recht. Ook het creëren van een volwaardig statuut voor beëdigd vertalers en tolken wordt duidelijk sterk gehinderd door budgettaire beperkingen binnen Justitie.

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken kan niet genoeg beklemtonen dat voor een beleid ter vrijwaring van het recht op een eerlijk proces, voor het respect van de mensenrechten en de rechten van de slachtoffers en voor de toepassing van de EU-maatregelen inzake misdaadbestrijding, extra middelen nodig zijn. Dat kan het gerechtelijk apparaat alleen maar ten goede komen.

Gepubliceerd op
21/09/2016
Sociale media
Copyright 2024 BBVT