Naar inhoud

Impact K.B. voor de beëdigd tolk

Leugens van de minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), weerlegd

Het nieuwe KB ter actualisering van de tarieven van de gerechtsvertalers en -tolken werd door de minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), aangekondigd als een tariefverhoging.

Hoewel de minister van Justitie de huidige tarieven al als laag tot zeer laag omschrijft, kiest hij opnieuw voor een algemene tariefdaling.

Naast een weigering om de grondwet correct toe te passen (openbaarheid van bestuur), maakt de minister zich ook schuldig aan bedrieglijke communicatie.

Dit is de tabel met de "tariefverhogingen tolkwerk " zoals voorgesteld door de minister:

Tarief Tolken 

Zonder wachtvergoeding

Zonder wachtvergoeding

 

Frans, Nederlands, Duits, Luxemburgs, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Zweeds, Noors, Fins, Grieks

34,05

48

+41 %

Keltische en Slavische talen, Turks, Hongaars, Roemeens, Albanees, andere Europese talen

47,44

48

+1 %

Arabische talen, Hebreeuws, Iraans, Indisch, Afrikaanse talen, talen van het Midden-Oosten

53,08

48

-9,6 %

Japannees (sic), Chinees, Andere talen uit het Verre oosten

58,83

48

-18,5 %

 

Vooreerst is de illegale wachtvergoeding van 34,05 euro vandaag al van toepassing. De minister verlaagt deze vergoeding nog eens met 5 cent. Dit betekent dat het inkomen van een zelfstandige ondernemer opnieuw zal afhangen van de (in)competentie van de vorderende overheid en niet van zijn/haar competenties. Dit is onaanvaardbaar.

Van een zelfstandige ondernemer eisen dat hij/zij een hele voor- of namiddag vrijhoudt voor een gegarandeerd minimumbedrag van 34 euro getuigt van bijzonder weinig realiteitsbesef.

De niet beëdigde tolk die naar aanleiding van een openbare aanbesteding van de FOD Justitie, met als enig criterium "de laagst mogelijke prijs", tolkprestaties levert aan de FOD Justitie ontvangt een minimaal gegarandeerd bedrag ten bedrage van minstens 650 euro. Dit is dus tot 19X meer dan een beëdigd tolk.

Verder stelt deze tabel een uurtarief voor terwijl in het ontwerp KB sprake is van een tarief per minuut.

Indien de eerste prestatie en de wachttijd binnen hetzelfde uur vallen zal de gerechtstolk vanaf nu slechts één uur mogen aanrekenen. Dit is onaanvaardbaar.

De nachturen waarbij dubbel tarief wordt aangerekend gelden slechts van 22 uur tot 6 uur in plaats van tussen 20 uur en 8 uur. Dit is onaanvaardbaar.

Voor de prestaties op zaterdag wordt het dubbel tarief gehalveerd. Dit is onaanvaardbaar.

Annuleringsvergoedingen worden beperkt tot 1 uur wachttijd (34 euro) terwijl de tolk wel een hele voor- en/of namiddag kwijt is. Als de tolk zelf een opdracht annuleert riskeert hij geschrapt te worden. Dit is onaanvaardbaar.

Het gebruik van een tolkkoffer wordt enkel vergoed als er minstens 8 hoofdtelefoons worden gebruikt en enkel bij prestaties die minstens 6 uur duren. Dit is onaanvaardbaar. Een tolkkoffer moet altijd gebruikt worden en is de minimale uitrusting van een professionele tolk. Het is de taak van de FOD Justitie om voldoende tolkkoffers te voorzien.

De minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), voert ook een prestatiefiche in. Hierdoor wordt de beëdigd tolk een schijnzelfstandige en verliest hij/zij hiermee zijn/haar neutraliteit en onafhankelijkheid. Dit is onaanvaardbaar.

Een beëdigd tolk zal dus nog harder moeten werken voor nog minder geld. Daarnaast zal hij/zij nog permanente vorming moeten volgen, aan allerlei administratieve verplichtingen moeten voldoen, enz... om voor Justitie te mogen blijven werken.

De BBVT verwerpt dit ontwerp van KB en roept de minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), op om een eerlijke communicatie te voeren, d.w.z. een communicatie gebaseerd op de juiste gegevens.

De BBVT roept de minister eveneens op om werk te maken van een modernisering en professionalisering van het beroep, met een langetermijnvisie.

De BBVT roept de beëdigd tolk op om op vrijdag 30 september 2016 in de ochtend de minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), duidelijk te maken dat zijn voorstel onaanvaardbaar is.

 

Gepubliceerd op
19/09/2016
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT