Naar inhoud

Nieuws over wetgeving: digitale procedure voor de legalisaties en aanpassing van referentieperiode van 15 jaar voor juridische vrijstelling

Belangrijke mededeling van het kabinet van de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne aan de verenigingen van beëdigd vertalers en tolken.

 

“ Op 16 november vond de tweede lezing plaats in de commissie justitie over het wetsontwerp MSSIIbis. Dit wetsontwerp zal gestemd worden in plenaire op 1 december.

 

In dit wetsontwerp zitten twee belangrijke zaken voor de vertalers/tolken.

 

1)      De aanpassing van de referentieperiode van 15 jaar voor de juridische vrijstelling

 

 

2)      De digitale procedure voor de legalisaties

 

 

Maandag starten we de communicatiecampagne voor de nieuwe legalisatieprocedure

 

Ondertussen werden reeds 2200 van de 2400 vertalers toegevoegd in het eLegalisation systeem van de FOD Buitenlandse Zaken. Dit dankzij het harde labeur van de medewerkers van de FOD Justitie.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Tom Hoorens

Adviseur Beleidscel ”

Gepubliceerd op
21/11/2022
Sociale media
Copyright 2024 BBVT