Naar inhoud

Het kabinet van de minister van Justitie overweegt slechts "enkele kleine aanpassingen" aan het tariefbesluit (KB) van 22/12/2016

Op 18 november 2022 heeft het kabinet van de vice-eersteminister en minister van Justitie ons meegedeeld dat het heeft nagedacht over een manier om enkele kleine aanpassingen aan het tariefbesluit van 22/12/2016 aan te brengen. Ook de automatische indexering, geraamd op 10,8% (volgens de laatste berekeningen), die via een omzendbrief van januari 2023 zal worden bekendgemaakt, werd in herinnering gebracht. De verwachte indexering is geen tariefverhoging, maar een wettelijk verplichte indexering.

 

Na de vergadering van 30 september 2022 was duidelijk dat de beloften om de tarieven en arbeidsvoorwaarden van beëdigde vertalers en tolken te verhogen niet in het ontwerp van koninklijk besluit zouden worden opgenomen. De BBVT heeft  om een dringende vergadering met de kabinetschef van de minister van Justitie verzocht, opdat tijdens het begrotingsconclaaf rekening zou worden gehouden met onze eisen.

 

Op 14 oktober 2022 vond een vergadering plaats tussen de beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van het kabinet, waarbij alle dringend geachte punten werden uiteengezet. Ook werd herinnerd aan het belang van echt sociaal overleg met de vertegenwoordigers van de beroepsgroep. (Het gedetailleerde verslag kan u hier lezen).

 

Op 18 november 2022 heeft het kabinet van vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne ons meegedeeld dat het heeft nagedacht over een manier om enkele kleine aanpassingen aan het tariefbesluit van 22/12/2016 aan te brengen. Ook de automatische indexering, geraamd op 10,8% (volgens de laatste berekeningen), die via een omzendbrief van januari 2023 zal worden bekendgemaakt, werd in herinnering gebracht.     

 

Op 18 november 2022 heeft de beleidscel van de minister een voorstel tot aanpassing van het KB van 2016 gestuurd naar de administratie van de FOD Justitie met de opdracht prioritair een adviesaanvraag in te dienen bij de inspecteur van Financiën. Een reactie op dit voorstel zou binnenkort moeten volgen. Na een eventueel positief advies moet het ontwerp naar Begroting en de Raad van State worden gezonden en wordt de procedure voortgezet richting de Ministerraad.

 

De BBVT zal overleg plegen met andere beroepsverenigingen van de sector om samen een mogelijke strategie uit te stippelen. 

 

Gepubliceerd op
21/11/2022
Sociale media
Copyright 2024 BBVT
Design by Lake-IT