Naar inhoud

Permanente vorming voor beëdigd vertalers en tolken - 02.12.2022 - DEFINITIEF PROGRAMMA

Hierbij vindt u het definitieve programma. Ambtenaren van de FOD Justitie zullen de nieuwe elektronische legalisatieprocedure ter vervanging van de officiële stempel komen toelichten en demonstreren.

 

Op vrijdag 02 december 2022 om 13.30 uur vindt in Brussel de Algemene Vergadering plaats van de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT). Dit jaar organiseren we voor het eerst een vorming (bijscholing) in het kader van de verplichte permanente vorming. (1)

Hierbij vindt u het definitieve programma. Ambtenaren van de FOD Justitie zullen de nieuwe elektronische legalisatieprocedure ter vervanging van de officiële stempel komen toelichten en demonstreren.

Op maandag 28 november 2022 zou het Nationaal Register alle vertalers en vertalers-tolken de handleiding en de teksten met betrekking tot de nieuwe elektronische legalisatieprocedure bezorgen. Lees het aandachtig. Eventuele vragen voor het Nationaal Register kan u vooraf stellen per mail naar  contact@bbvt.be . Tijdens de opleiding en de demonstratie zullen de gastsprekers van de FOD Justitie de vragen beantwoorden.

Gratis vorming voor leden van de BBVT. Inschrijving is steeds verplicht (per mail naar  contact@bbvt.be), ook voor de leden.

Ook wanneer u geen lid bent van de BBVT, kan u zich toch inschrijven voor deze bijscholing. In dat geval bedragen de inschrijvingskosten 35 euro. De aansluitende Algemene Vergadering en de netwerkborrel zijn uitsluitend voorbehouden aan leden van de BBVT.

Als u al ingeschreven bent, is uw plaats in de zaal natuurlijk verzekerd. De facturen voor de deelnamekosten en de attesten van deelname aan de opleiding zullen in de loop van december aan de betrokkenen worden toegestuurd. 

Voor een vlot verloop van de bijscholing zullen In de zaal tolken voor simultaanvertaling FR<>NL aanwezig zijn. Voor de deelnemers zullen voldoende headsets ter beschikking worden gesteld.

 

 

Definitief programma

13:30-14:00: Aankomst en registratie 

14:00-14:10: Opening en welkomstwoord

  • Amal Boualga, voorzitter van BBVT-UPTIJ

14:10-15:10: “De nieuwe werkwijze voor de legalisatie van beëdigde vertalingen en de elektronische handtekening.”

  • Mevr. Brigitte Collin, FOD Justitie, adviseur - diensthoofd Nationaal Register, bijgestaan door:

- Dhr. Mathijs De Rouck, FOD Justitie, attaché Diensten van de Voorzitter, dienst Legallsaties en Parlementaire Vragen; 

- Dhr. Paul Lagae, FOD Justitie, attaché Nationaal Register;

- Mevr. Pauline Bosschaert, FOD Justitie, attaché Nationaal Register.

 

15:10-15:15: Pauze

15:15-16:00: “Strafrechtelijke vonnissen waarbij geen effectieve straf wordt uitgesproken: inzicht in de terminologie voor een correcte vertolking.”

  • Mevr. Véronique Truillet, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep van Luik

16:00-16:15: Koffiepauze

16:15-17:00: “Verhoorder - verdachte - advocaat - tolk: een magisch vierkant? Verhoortechnieken.”

  • Mr. Kristel Jansens, advocaat aan de balie van Leuven

17:00 – 17:30: Jaarlijkse Algemene Vergadering*

  • Indiening jaarverslag 2021
  • Controle van de rekeningen
  • Voorstelling van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement
  • Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur
  • Sluiting van de AV

17:30 – 19:00: Netwerkborrel*

 

 

Opgelet : De opleiding vindt plaats op de Campus Brussel van de KU Leuven, “Hermes” gebouw, Stormstraat 4 te 1000 Brussel, 2de verdieping.

 

 

Inschrijving als niet-lid

Inschrijving is verplicht. De inschrijvingskosten bedragen 35 euro. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling van de deelnamekosten. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen door vóór 30 november 2022 per e-mail uw naam, voornaam, eventuele bedrijfsnaam, adres en btw-nummer (voor de facturatie) te sturen naar  contact@bbvt.be.  

Betalingsgegevens:

BBVT-UPTIJ

IBAN: BE09 9731 3059 3457

Bedrag: 35 euro

Mededeling: “uw naam en voornaam”

 

* Opgelet: De Algemene Vergadering en de netwerkborrel zijn voorbehouden aan leden van de BBVT.

 

 

Lid worden tot eind 2023?

 

Als u beschikt over een geldig VTI-nummer, kan u lid worden van de BBVT. Registreer u nu als lid vóór 26 november 2022 en u geniet van lidmaatschap tot eind 2023, wordt opgenomen in het ledenregister van de Beroepsvereniging en u kan gratis deelnemen aan de permanente vorming, de Algemene Vergadering en de netwerkborrel op 2 december 2022.

 

Jaarlijkse ledenbijdrage: 100 euro

 

_________________________________________________________________________________

(1)  Artikel 555/9 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de verplichtingen van de personen opgenomen in het nationaal register. Artikel 555/9, 2° stipuleert dat in het nationaal register opgenomen beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken de verplichting hebben permanente vormingen te volgen op het vlak van de kennis van de taal waarvoor ze werden opgenomen, alsook van de vertaaltechniek en van de gerechtelijke procedures.

Deze verplichting is ook verankerd in de deontologische code van de BVT, Hoofdstuk 8 - Permanente vorming. Artikel 22: De tolk, vertaler of vertaler-tolk verbindt zich ertoe zich voortdurend bij te scholen, zowel op gebied van zijn bedrevenheid in het vertalen en/of tolken, als van zijn begrip van de (technische en juridische) procedures en technische woordenschat die hij bij de uitoefening van zijn opdracht nodig kan hebben. Hij brengt de FOD Justitie jaarlijks op de hoogte van de gevolgde opleidingen. 

Opgelet: Deze bijscholing is niet de opleiding “juridische kennis” zoals bedoeld in artikel 555/8 van het Gerechtelijk Wetboek en leidt dus niet tot getuigschrift van juridische kennis nodig voor opname in het nationaal register.

Gepubliceerd op
25/11/2022
Sociale media
Copyright 2024 BBVT