Naar inhoud

Eerste bijscholingsnamiddag voor beëdigd vertalers en tolken georganiseerd door de BBVT was een schot in de roos.

Dit evenement werd gehouden in het kader van de permanente vorming van beëdigd vertalers en/of tolken, een deontologische verplichting. Er was een mooie opkomst voor deze eerste bijscholingsnamiddag van onze erkende beroepsorganisatie. De BBVT mocht in Brussel bijna 300 deelnemers verwelkomen, zowel leden van de BBVT als andere beroepsbeoefenaren uit de sector van beëdigd vertalen en tolken.

 

Op 2 december 2022 organiseerde de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) een studienamiddag. Dit evenement werd gehouden in het kader van de permanente vorming van beëdigd vertalers en/of tolken, een deontologische verplichting. Er was een mooie opkomst voor deze eerste bijscholingsnamiddag van onze erkende beroepsorganisatie. De BBVT, voorgezeten door mevrouw Amal Boualga, mocht in Brussel immers bijna 300 deelnemers verwelkomen, zowel leden van de BBVT als andere beroepsbeoefenaren uit de sector van beëdigd vertalen en tolken. We kregen ook veel positieve reacties na afloop.

Door een wijziging van het Gerechtelijk Wetboek die via de wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis, die op 1 december 2022 door het parlement is aangenomen, vervangt de gekwalificeerde elektronische handtekening van een beëdigd vertaler voortaan de officiële stempel bij de legalisatie van een vertaling. Tijdens een informatiesessie hebben gastsprekers van de bevoegde diensten van de FOD Justitie de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Die wijzigingen zullen invloed hebben op de dagelijkse werking van alle beëdigd vertalers en veel vertaalbureaus in België. De vervanging van fysieke stempels door de gekwalificeerde elektronische handtekening maakt deel uit van een proces van digitalisering van de legalisatieprocedure. Over de nieuwe werkprocedures zal een omzendbrief worden bekendgemaakt.

Het uitgewerkte studieprogramma had tevens aandacht voor de terminologie met het oog op een correcte vertolking van strafrechtelijke vonnissen waarbij geen effectieve straf wordt uitgesproken en voor verhoortechnieken tijdens politieverhoren.

Voor deze onderwerpen kwamen volgende sprekers aan het woord:

  • Mevr. Brigitte Collin, FOD Justitie, adviseur, afdelingshoofd Nationaal Register, bijgestaan door:

- Dhr. Mathijs De Rouck, FOD Justitie, attaché diensten van de Voorzitter, dienst Legalisaties en Parlementaire Vragen

- Dhr. Paul Lagae, FOD Justitie, attaché Nationaal Register;

- Mevr. Pauline Bosschaert, FOD Justitie, attaché Nationaal Register;

  • Mevr. Véronique Truillet, substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Luik; 
  • Mr. Kristel Jansens, advocaat aan de balie van Leuven.

De voordrachten werden in het Frans en/of het Nederlands gegevens. In de zaal waren simultaantolken FR<>NL aanwezig om de opleiding vlot te laten verlopen. De deelnemers konden na elke module van de opleiding hun relevante opmerkingen kwijt tijdens een vraag- en antwoordronde.

Na de bijscholing hebben de aanwezige leden van de Beroepsvereniging tijdens een algemene vergadering met eenparigheid van stemmen een statutenwijziging aangenomen. Daardoor krijgt de Beroepsvereniging de rechtsvorm van een vzw. De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) verandert ook haar Franstalige benaming “’Union Professionnelle des Traducteurs et Interprètes Assermentés (UPTIA)” in “Union Professionnelle des Traducteurs et Interprètes Jurés (UPTIJ)”. Deze naamswijziging is het gevolg van onze wens om de wet na te leven en ons aan te passen aan de officiële benaming van de beroepstitel in het Gerechtelijk Wetboek.

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken is opgericht in 2014 en is sinds 2016 een erkende beroepsorganisatie. De BBVT telt meer dan 250 leden, stuk voor stuk beëdigd vertalers en/of tolken die zijn opgenomen in het Nationaal register van de FOD Justitie.

 

Praktische informatie voor de deelnemers aan de opleiding:

Alle deelnemers en de leden van BBVT ontvangen binnenkort een uitvoeriger verslag van deze navormingnamiddag met de presentaties.

Voor het einde van de maand ontvangen alle deelnemers ook hun attest van deelname per e-mail. Iedereen die 35 euro heeft betaald voor zijn deelname of zich onlangs als nieuw lid heeft geregistreerd, ontvangt deze maand ook een factuur voor de boekhouding. We vragen uw geduld om alles te kunnen verwerken.

Dank u voor uw begrip.

De Raad van Bestuur

Gepubliceerd op
08/12/2022
Sociale media
Copyright 2024 BBVT
Design by Lake-IT