Naar inhoud

"Samen maken we werk van ons beroep!"

Openingsspeech van de eerste bijscholingsnamiddag voor beëdigd vertalers en tolken georganiseerd door de BBVT. Amal Boualga, voorzitster van de BBVT.

 

Beste leden van de BBVT-UPTIJ,

Beste collega's-beëdigd vertalers en beëdigd tolken,

Beste bestuurders van de zusterverenigingen van de sector,

Beste gastsprekers van de FOD Justitie,

Beste gastsprekers,

Allereerst wil ik u namens de Raad van Bestuur allen welkom heten op deze allereerste bijscholing die wij organiseren ter gelegenheid van onze Algemene Vergadering en in het kader van de permanente vorming zoals voorzien in het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 555/9 bepaalt namelijk dat in het nationaal register ingeschreven beëdigd vertalers, beëdigd tolken en beëdigd vertalers-tolken verplicht zijn zich bij te scholen op het gebied taal, vertaaltechnieken en gerechtelijke procedures.

Maar alvorens te starten, wil ik het kort hebben over de geschiedenis van onze organisatie. De BBVT werd opgericht in 2014, naar aanleiding van talrijke protestacties van Nederlandstalige collega's in Vlaanderen en Brussel. Deze protesten vonden snel weerklank in het hele land, want, vergeten we niet, in die tijd was er een echte dringende noodzaak om zich te verenigen, front te vormen, met één stem te spreken om gehoor te vinden en samen bepaalde situaties aan te pakken.

Onze strijd werd weliswaar geplaagd door obstakels, misverstanden en soms mislukkingen, maar heeft ook tot grote successen geleid: in november 2014 werden de betalingen na maandenlange stopzetting hervat dankzij een actie die veel media-aandacht kreeg. Tussen 2015 en 2016 werd dankzij een perscampagne en parlementaire vragen uiteindelijk afgezien van het plan om de vergoeding van de wachttijd af te schaffen. Tussen 2017 en 2019 leidden onze adviezen tot de invoering van de officiële stempel van de vertalers en het anonieme VTI-nummer in de wet, wisten we te bedingen dat we geen btw meer hoefden voor te schieten, wisten we te voorkomen dat alle tarieven werden gelijkgetrokken met die van het Frans/Nederlands, wisten we de verschillen tussen de taalcategorieën te verkleinen, maar slaagden we er vooral in om ons, dankzij niet aflatende externe communicatie, op de kaart te zetten.

Sindsdien zet onze organisatie zich in voor de verdediging en bescherming van de belangen van beëdigd vertalers en tolken en biedt zij een platform voor uitwisseling en overleg tussen de aangesloten leden en de gerechtelijke autoriteiten.

De BBVT is in de eerste plaats onze vereniging, zonder onderscheid van werktaal, zonder discriminatie, zonder grenzen. De BBVT zijn wij allemaal, beëdigd vertalers, beëdigd tolken en beëdigd vertalers-tolken, actief en met een geldig VTI-nummer; het is het werk, de inzet van onze als vrijwilligers optredende bestuurders; het is de bijdrage van onze leden; het is wat jullie onder onze aandacht brengen, de opmerkingen die jullie dagelijks maken, jullie aanmoedigingen en zelfs jullie kritiek.

De BBVT streeft, samen met haar zusterverenigingen, naar een waardige erkenning en gepaste vergoedingen op het niveau van het intellectuele werk dat wij verrichten in uiterst moeilijke en complexe omstandigheden, waarbij er geen ruimte is voor fouten en waarin onze juridische en morele verantwoordelijkheid worden ingeroepen.

Beste collega's-beëdigd vertalers en tolken, jullie zijn de actoren in de schaduw: jullie staan de gerechtelijke overheden en de politie zo discreet mogelijk bij in hun opdrachten; jullie zijn degenen die onvermoeibaar vertalen, voortdurend op zoek naar het juiste woord; jullie zijn degenen die het fundamentele recht op een eerlijk proces garanderen; onthoud dus dat jullie een onmisbaar element zijn in een rechtsstaat en onmisbaar voor de goede werking van het gerechtelijk apparaat.

Vandaag, en sinds de oprichting van het Nationaal Register, evolueert, verandert en moderniseert ons beroep, maar het vereist ook vaardigheden. Uw aanwezigheid hier getuigt van uw wil om uw vaardigheden te perfectioneren en voortdurend bij te scholen m het beste van uzelf te geven. U bent in groten getale uit het hele land gekomen, en ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de dappersten onder u, die uit Parijs en Amsterdam zijn gekomen, te begroeten.

Beste collega's, zonder er verder op in te gaan, wil ik u herinneren aan volgende boodschap, die ook de slogan van onze vereniging is: laten we verenigd blijven en solidair zijn, zodat onze stem zo representatief mogelijk is, en "Samen maken we werk van ons beroep"!

Gepubliceerd op
02/12/2022
Sociale media
Copyright 2024 BBVT