Naar inhoud

Betalingstermijnen gerechtskosten.

Schriftelijke parlementaire vraag van Marijke Dillen aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne over "betalingstermijnen gerechtskosten".

 

Vraag ingediend door Marijke Dillen op 23 november 2022:

 

In de beleidsnota kunnen we lezen dat de gemiddelde betalingstermijn voor een ingediende factuur van deskundigen, experten, dienstverleners, vertalers en tolken is gedaald van 50 dagen naar 15.

1. Kan u een gedetailleerd overzicht geven van de stand van zaken betreffende de betalingstermijnen: - per beroepsgroep; - per provincie?

2. Wat is de stand van zaken betreffende het in kaart brengen van het hele end-to-end-proces van de gerechtskosten?

3. Wanneer mogen hiervan de resultaten worden verwacht?

4. Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en wat is de kostprijs?

5. Wanneer zal het mogelijk worden om deze facturen digitaal in te dienen wat een versnelde afhandeling onbetwistbaar zal bevorderen?

 

Antwoord van de minister van Justitie ontvangen op 16 december 2022: 

 

1. Op 1 december 2022 was de situatie als volgt:

De eerste kolom is het taxatiebureau. Het cijfer in de tweede kolom is de betaaltermijn vanaf indiening bij het respectievelijke taxatiebureau.

Het nationaal gemiddelde was op 1 december: 35 dagen.

- Antwerpen: 20;

- Waals Brabant: 15;

- Brussel FR: 39;

- Brussel NL: 98;

- Eupen: 58;

- Henegouwen: 37;

- Leuven: 25;

- Limburg: 7;

- Luik: 65; -

Luxemburg: 70;

- Namen: 36;

- Oost-Vlaanderen: 25;

- West-Vlaanderen: 8.

 

Op 1 december waren er 187.646 facturen ingediend bij de taxatiebureaus in het kader van de gerechtskosten. We streven naar een betaaltermijn van 30 dagen. Nationaal werden 74 % van de facturen binnen de 30 dagen betaald.

We geven ook nog eens het percentage per taxatiebureau:

- Antwerpen: 90;

- Waals Brabant: 98;

- Brussel FR: 82;

- Brussel NL: 35;

- Eupen: 69;

- Henegouwen: 50;

- Leuven: 85;

- Limburg: 99;

- Luik: 41;

- Luxemburg: 52;

- Namen: 68;

- nationaal: 68;

- Oost-Vlaanderen: 84;

- West-Vlaanderen: 99.

 

Zoals u merkt zijn er grote regionale verschillen. De taxatiebureaus zijn gedecentraliseerd georganiseerd. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om alle taxatiebureaus onder één gecentraliseerde dienst binnen de FOD Justitie onder te brengen zodat elke prestatieverlener, van Aarlen tot Oostende een gelijke behandeling zal krijgen.

Wat betreft de betaling per beroepsgroep hebben we manueel statistieken getrokken die zich beperken tot de grootste groepen prestatieverleners. Het totaal van deze groepen is goed voor 50 % van alle facturen.

- slotenmakers: 26 dagen;

- stallingsdiensten: 33 dagen;

- takeldiensten: 43 dagen;

- tolken: 32 dagen;

- vertalers: 22 dagen.

 

2 tot 4. Voor het project Justinvoice is een fase 2 en een fase 3 voorzien. In fase 2 wordt de focus voornamelijk gelegd op de integratie met het betalingsprogramma CGAB van de FOD Justitie. Die analysefase werd afgerond en na een UX workshop met een werkgroep bestaande uit leden van de taxatie- en vereffeningsbureaus worden nu enkele prototype schermen ontwikkeld. Deze schermen worden de komende weken afgetoetst met het technische team en gevalideerd met de taxatiebureaus. In fase 3 is het de bedoeling om de keten van vordering en goedkeuring aan te pakken. Deze analyse is volop bezig. Het project staat onder leiding van mijn beleidscel die nauw samenwerkt met de IT diensten van justitie en het werkveld. Het budget dient nog te worden gefinaliseerd maar zal gefinancierd worden op de reguliere ICT kredieten van justitie.

 

5. Het digitaal indienen van facturen via Just-on-web is reeds mogelijk sinds 30 mei 2022. Op 1 december waren er al meer dan 14.000 facturen ingediend via de applicatie Justvoice door 964 gebruikers. Wie zijn factuur indient via Justinvoice krijgt zijn betaling inderdaad binnen de 15 dagen. In september werden ongeveer 9 % van de facturen ingediend via Justinvoice. Begin december was dit 15 %. Nu de applicatie matuur blijkt te zijn, is het de bedoeling om op termijn te verplichten om facturen in te dienen via Justinvoice. De voordelen zijn namelijk groot voor zowel de prestatieverleners als voor de medewerkers van de taxatiebureaus die nu eindelijk een applicatie hebben om de grote massa aan facturen sneller te verwerken.

 

Gepubliceerd op
21/01/2023
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT