Naar inhoud

De BBVT heeft jou nodig!

Laten we samen werk maken van ons beroep!

 

Beste collega,

 

 

De BBVT heeft jou nodig!

 

 

De recente nieuwsbrieven van de BBVT hebben voor een kentering gezorgd. Met het nieuwe bestuur zijn we een nieuwe weg ingeslagen en die wordt door de beëdigd vertalers en tolken duidelijk gesmaakt! Een weg die weer aanknoopt bij de missie van de BBVT zoals die in 2014 door velen onder jullie werd bepaald. Fijn dat we zo snel weer op jullie vertrouwen kunnen rekenen, dit is hartverwarmend!

 

 

Met de BBVT willen we opnieuw de enige inclusieve, transparante, warme beroepsvereniging zijn waar iedereen welkom is. Wist je trouwens dat de BBVT de enige (erkende) beroepsvereniging is waar iedereen met een geldig VTI-nummer lid kan worden? Geen enkele bestuurder zal om welke reden dan ook jouw lidmaatschap in de weg kunnen staan.  Dit is uniek in België!  Enkel de feitelijke verenigingen BVT en GVT hanteren hetzelfde beleid. De BBVT is ook de enige beroepsvereniging waarvan het bestuur, net als de leden, uitsluitend is samengesteld uit beëdigd vertalers en/of tolken.        

 

 

We zijn van mening dat een beroepsvereniging alleen maar bestaansredenen heeft als elke beroepsbeoefenaar - zonder enige uitzondering ! -  kan toetreden tot de vereniging omdat we enkel samen, allemaal samen, werk kunnen maken van ons beroep. Dit betekent ook dat we bereid moeten zijn om naar elkaar te luisteren, om het eens of oneens te zijn met elkaar en uiteindelijk een consensus te vinden in het gemeenschappelijk belang. Zolang we de focus leggen op de inhoud, en niet op personen, is dit voor de BBVT en ons beroep een absolute meerwaarde. Wees dus kritisch over de werking van het bestuur, van de beroepsvereniging! Durf vragen te stellen, opmerkingen te formuleren, het oneens te zijn.  Hoe meer dwarsliggers, hoe beter we het spoor kunnen leggen naar een hoopvolle toekomst voor ons beroep.

 

 

2022 wordt het jaar van de verandering! Dit zijn niet zomaar loze woorden: iedereen hunkert naar deze broodnodige veranderingen. Niet enkel de beroepsbeoefenaars, maar ook de minister van Justitie en de FOD Justitie. We gaan het natuurlijk niet zomaar in de schoot geworpen krijgen, we gaan hiervoor moeten werken, zeer hard moeten werken en als het moet, gaan we strijden voor onze rechten. Dit lukt alleen maar als we allemaal solidair aan dezelfde kar trekken. Solidair met elkaar, maar ook solidair met de diverse (beroeps-  en feitelijke) verenigingen. De BBVT blijft trouw aan haar engagement in het Gemeenschappelijk Front en zal alles doen om dit Gemeenschappelijk Front te blijven versterken vanuit de overtuiging dat we enkel samen werk kunnen maken van ons beroep. Reden waarom het Gemeenschappelijk Front steeds de deur wagenwijd openhoudt voor andere  beroeps- en/of feitelijke verenigingen, of hun leden, om zich aan te sluiten bij dit Gemeenschappelijk Front.

 

 

Momenteel telt de vereniging vijf geëngageerde bestuurders die zoveel mogelijk tijd vrijmaken om de meest essentiële taken te vervullen. Dit is geen sinecure. Elke nieuwsbrief brengt een lawine van e-mails met zich mee: collega’s die ons bedanken voor onze inspanningen, informatieve vragen over facturatie, stempels, klachten over taxatiebureaus, … We lezen ze allemaal zeer graag, blijf ze dus sturen, maar spijtig genoeg lukt het ons momenteel niet om ze allemaal meteen en afdoende te beantwoorden. De wachttijden kunnen oplopen, daarom vragen we jullie om geduldig te zijn.

 

 

Daarnaast ontvangen we dagelijks vragen van particulieren, ondernemingen of allerhande overheidsdiensten om tolken te voorzien of vertalingen uit te voeren. Deze vragen worden steevast op dezelfde manier beantwoord: “we zijn een beroepsvereniging en geen tolk- of vertaalbureau, daarom verwijzen met plezier naar onze ledenlijst (met een rechtstreekse link naar onze website met de gevraagde talencombinatie).” Indien we geen leden hebben in de gevraagde combinatie verwijzen we de verzoekers door naar het Nationaal Register.

 

 

Verder werken we ook aan een verbeterde website. We hebben grootse plannen!! De website moet hét uithangbord van elk lid worden en de referentie voor elke rechtzoekende. Momenteel zijn er nog enkele technische problemen die we hoogdringend moeten aanpakken. We hebben gezien dat velen onder jullie hun lidmaatschap hernieuwd hebben of willen vernieuwen. Prachtig! Nieuwe mensen sluiten ook aan bij de vereniging. Fantastisch! Maar ook hier vragen we om even geduld uit te oefenen als er niet onmiddellijk een antwoord volgt. We mogen ook niet vergeten dat dit vrijwilligerswerk is en geen voltijdse bezigheid voor de bestuurders.

 

 

Een ander sterk punt van de BBVT is dat we de enige vereniging zijn die op regelmatige basis de nationale pers weet te bereiken.  We zijn ook de enige vereniging die erin slaagt om parlementaire vragen te laten stellen. Dit zijn de enige twee middelen die druk helpen zetten en een beleidsverandering mogelijk maken. We zijn dan ook bijzonder trots dat dankzij de bovenmenselijke inspanningen van onze pers- en communicatieverantwoordelijke (die tevens ook oprichter en woordvoerder is van de BVT) onze problemen gekend zijn bij het grote publiek, de actoren binnen Justitie en de justitiespecialisten in het federaal parlement.

 

 

Adviezen en nota’s van de BBVT aan de commissie Justitie en de administratie van de FOD Justitie hebben al geleid tot wetswijzigingen, zoals de invoering van de officiële stempel van beëdigd vertaler, het kunnen werken onder een anoniem VTI-nummer in “gevoelige” dossiers (KB wordt nog verwacht) of de digitale legalisering van vertalingen (wetswijziging wordt verwacht).

 

 

We kunnen nu ook al melden (luid tromgeroffel!!) dat dankzij de inzet van onze partners in het Gemeenschappelijk Front (GVT en BVT) het uitvoeringsbesluit voor de openbaarmaking van het Nationaal Register volledig klaar is. Dit is geweldig nieuws! Weldra zal iedereen in een door de FOD Justitie beheerd Nationaal Register gevonden kunnen worden. We gaan niet verder private (dubieuze) initiatieven financieel moeten ondersteunen om gevonden te worden. Overheden (al dan niet gerechtelijke), politiediensten, douane, … zullen enkel en alleen het officieel Nationaal Register mogen gebruiken. Het Gemeenschappelijk Front bestaande uit de BBVT, de GVT en de BVT stond alleen in deze strijd en we zijn dan ook bijzonder trots dat de minister van Justitie en de FOD Justitie ons hierin volgen! Dit is hét bewijs dat elk dossier succesvol afgesloten kan worden als we rond de tafel zitten met gedreven woordvoerders en bestuurders die de materie tot in de puntjes beheersen.

 

 

We herhalen het: 2022 wordt het jaar van de verandering!! Maar we kunnen dit niet alleen. We hebben hulp nodig! Ook die van jou! We need you! Niet enkel als lid, maar ook als bestuurder, vertaler, tolk, websiteontwerper, redacteur, tipgever, … Daarom een warme oproep om mee te werken aan onze wildste dromen, aan jouw wildste dromen. Kan je je als toekomstige bestuurder enkele uren per maand vrijmaken in het belang van de groep? Of vertaal je af en toe liever een verslag, persbericht of informatieve nota? Stroop je liever de mouwen op om een leuke receptie te organiseren? Ben je een kei in IT? Wil je onze bestuursvergaderingen tolken? Zou je graag een opleiding geven aan collega’s? … Laat het ons allemaal weten! Jullie zijn de beroepsvereniging, het ligt allemaal in jullie handen.

 

 

Laten we samen werk maken van ons beroep!

 

 

Met collegiale groeten,

De raad van bestuur

 

contact@bbvt.be 

Gepubliceerd op
13/12/2021
Sociale media
Copyright 2024 BBVT
Design by Lake-IT