Naar inhoud

Reactie van het kabinet van de minister van Justitie op opmerkingen van de BBVT over de betalingsachterstand in Brussel

Reactie van de adviseur van de beleidscel van de minister van Justitie op de opmerkingen van de BBVT over de betalingsachterstand in Brussel (28 oktober 2021)

 

We moeten toegeven dat de betaalachterstanden voor tolken in Brussel oplopen tot een vertraging van ongeveer 5 à 6 maanden.

Het klopt dat sommige taxatiebureaus sneller betalen maar dat kan ook liggen aan een minder strikte controle dan in Brussel NL dat bekend staat als een taxatiebureau waar de wet streng wordt nageleefd.

Echter blijft er in Brussel een groot probleem bestaan met de manier waarop de documenten worden overgemaakt. Zo krijgt het taxatiebureau de vorderingen één per één binnen als een jpeg-bestand, of 5 mails voor 1 kostenstaat, of vordering per vordering in verschillende pdf-bestanden, handtekeningen die ontbreken, kostenstaat niet digitaal getekend, verkeerde berekeningen, enz.

Onder initiatief van de heer Lamhasni werd een interne werkgroep opgericht waar er gewerkt wordt aan uniforme procedures voor alle taxatiebureaus. Dit kan niet van vandaag op morgen. Men moet tot duidelijke afspraken komen en deze moeten dan achteraf goedgekeurd worden.

Wat betreft het nieuwe Excel-bestand, hier wordt momenteel serieus aan gewerkt én getest. Bij goedkeuring zal dit verspreid worden via het Nationaal Register van de tolken en vertalers.

Ook werd het probleem rond de annulaties aangepakt. Bij sommige annulaties verdiende de tolk méér dan iemand die een uur effectief getolkt had.

Dat het binnen de rechterlijke orde en de politiediensten stroef verloopt, daar heeft u een punt. Er is een gebrekkige kennis of begrip van de reglementering inzake gerechtskosten. Het is echter niet de bevoegdheid van de taxatiebureaus om instructies te geven aan het openbaar ministerie of aan de zetel.

De collega’s die in januari en februari 2021 vertrokken zijn in Brussel NL, zijn ondertussen vervangen door nieuwe collega’s, eentje is gestart op 28/06 en eentje op 20/09.

Helaas duren zulke vervangingen soms méér dan zes maanden. Dat is geen problematiek die enkel bij justitie voorkomt, maar ook bij andere overheidsdiensten vaak een bron van ongenoegen is.

De aangeworven personeelsleden krijgen eerst een degelijke opleiding, maar draaien ondertussen mee met hun andere collega’s, weliswaar op een lager tempo.

Specifiek voor de vertalers werd er een personeelslid toegewezen voor het verwerken van de kostenstaten en daar  is er geen achterstand meer, ook dankzij de hulp van de collega’s van het Centraal bureau gerechtsbureau die op vraag van de beleidscel inspringen waar nodig.

Dit principe trekken we door en we voorzien in de structurele aanwerving van 4 personen voor de taxatiebureaus en 6 personen voor de vereffeningsbureaus op centraal niveau. Deze mensen, die ik vergelijk met de “flying doctors”, moeten polyvalent kunnen ingezet worden op plaatsen waar er achterstand is. 

 

 

Gepubliceerd op
28/10/2021
Sociale media
Copyright 2024 BBVT