Naar inhoud

Proces aanslagen Zaventem en Brussel: de rol van tolken is onontbeerlijk.

Onze aanbevelingen om het werk van de tolken in de cabine te vergemakkelijken en een kwalitatieve dienst aan de rechtzoekenden te garanderen.

 

Op 7 december jl. schreef de voorzitster van de BBVT een brief aan de voorzitter van het hof van assisen over het assisenproces dat momenteel plaatsvindt in Justitia. Dit was op verzoek van enkele tolken die in de cabines actief zijn of waren. Deze brief werd op de zitting van 8 december 2022 door de voorzitster van het hof van assisen voorgelezen. Dit lokte een opmerkelijke reactie uit van een van de advocaten die bij het proces betrokken zijn. U kunt de video hier bekijken:

 


Meester Jonathan De Taye: "Men probeert te bezuinigen op de prestaties van de tolken. Men past een kruidniersmentaliteit toe." 

 

Onze opmerkingen kwamen ook aan bod in een artikel op de website rtbf.be en kort in de krant Le Soir van 9 december.

Daarbij is het zeker niet de bedoeling van BBVT om het werk van de collega's in twijfel te trekken. Als beroepsorganisatie willen wij alleen de aandacht van de verantwoordelijken binnen justitie vestigen op de normen die gelden voor simultaantolken. 

Onze aanbevelingen om het werk van de tolken in de cabine te vergemakkelijken en een kwalitatieve dienst aan de rechtzoekenden te garanderen, luiden als volgt:

1- Tolken moeten op voorhand kunnen beschikken over documenten ter voorbereiding, zoals de akte van beschuldiging, zodat zij zich kunnen inwerken in de context, aan de terminologie kunnen werken en hun opdrachten beter kunnen voorbereiden.

2- Een rotatie van ten minste 3 tolken per dag en per cabine is noodzakelijk om een goede kwaliteit van het geleverde werk te kunnen verzekeren. Simultaantolken vereist een zeer grote intellectuele inspanning en een zeer grote concentratie. In geen geval mag een tolk alleen werken bij simultaan tolken, zelfs als de tolk daarmee instemt.

3- Er moet een lokaal of rustruimte beschikbaar zijn voor tolken om te pauzeren of te eten.

Gepubliceerd op
09/12/2022
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT