Naar inhoud

Erelonen en verplaatsingskosten FOD Binnenlandse Zaken — Tarief 2022

Het tarief 2022 voor tolk- en vertaalprestaties bij de DVZ, het CGVS of de RvV.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. — Tarief 2022

Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 9 mei 2003.

1. Artikel van het ministerieel besluit: artikel 1.

Bedrag van de erelonen voor de tolken in 2022:

Zesenveertig euro en negenenveertig eurocent (46,49 euro), voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en één kwartier (bedragen exclusief btw).

Nadien: ereloon per schijf van één kwartier à rato van zevenendertig euro en drieënzestig eurocent (37,63 euro) per uur (zonder plafond) (bedragen exclusief btw).

2. Artikel van het ministerieel besluit: artikel 2, § 1en§ 2.

Bedrag van de erelonen van de vertalers in 2022:

Achttien euro en vijftien eurocent (18,15 euro) per handgeschreven bladzijde en zevenentwintig euro en eenennegentig eurocent (27,91 euro) per getypte bladzijde (bedragen exclusief btw).

Ongeacht het aantal te vertalen of vertaalde regels: steeds een minimale vergoeding van achttien euro en vijftien eurocent (18,15 euro) en zevenentwintig euro en eenennegentig eurocent (27,91 euro) naargelang het een handgeschreven of getypte vertaling betreft.

3. Artikel van het ministerieel besluit: artikel 3.

Bedrag van de vervoersonkosten in 2022:

Drieënvijftig eurocent (0,53 euro) per kilometer, ongeacht het aantal prestaties per dag, met een plafond van 100 km heen en terug (bedragen exclusief btw).

 

Bron: Belgisch Staatsblad -20.12.2021

Gepubliceerd op
27/12/2021
Sociale media
Copyright 2024 BBVT