Naar inhoud

Verslag van de vergadering van 18/11/2021 met de nieuwe directeur-generaal Rechterlijke Organisatie

Het Gemeenschappelijk Front bestaande uit vertegenwoordigers van BBVT, BVT en GVT heeft op 18/11/2021 een ontmoeting gehad met de heer Michaël Lamhasni, directeur-generaal van de rechterlijke organisatie, en met de heer Tom Hoorens van het kabinet van de minister van Justitie.

Op ons verzoek vond een informele ontmoeting met de nieuwe DG RO plaats, om het Gemeenschappelijk Front (*) en de nieuwe raad van bestuur van de BBVT en haar actieplan voor te stellen, maar ook om de problemen waar me mee zitten en die wij als prioritair beschouwen, aan te kaarten.

 

 

Na een korte voorstelling van het Gemeenschappelijk Front werd erop gewezen dat er al vele jaren een gebrek is aan echt sociaal overleg met de vertegenwoordigers van de beroepsgroep in het besluitvormingsproces.

 

 

De DG erkende onmiddellijk de vele tekortkomingen van de FOD en de complexiteit van het huidige systeem van beheer van de partners. Om hieraan te verhelpen, werken multidisciplinaire teams actief aan de vereenvoudiging en modernisering van de taxatiediensten, met name door de digitalisering van de facturatiesystemen. Er zal een digitaal portaal worden gecreëerd waarin alles zal worden samengebracht, van de registratie in het Nationaal register tot de opvolging van de verwerking van de facturen, met één enkel contactpunt voor de dienstverlener. 2022 wordt het jaar van de vernieuwing, met een meer gestructureerde communicatie waarin het standpunt van de administratie zal worden meegedeeld aan de vertegenwoordigers van de beroepsgroep. 

 

 

De DG gaf uiting aan de wens om op een goede basis te herbeginnen - hij is zich bewust van de weinig constructieve besprekingen uit het verleden - door de BVT's als medewerkers te betrekken bij verschillende processen vanwege hun terreinkennis. Hij benadrukte dat het van belang is een echt samenwerkingsverband te vormen, dat de Beroepsvereniging zo representatief mogelijk moet zijn om een breed overlegorgaan te kunnen vormen. Zo kan de DG ieders mening kennen.

 

 

De DG heeft spontaan bijna alle 6 punten van onze eisen ter sprake gebracht, met name: 

 

 

1. Een vereenvoudiging van de administratieve procedures -> de behandelingstijd van de kostenstaten zal worden verkort en zo dicht mogelijk de wettelijke termijnen benaderen. De achterstanden en verschillen in de behandeling van facturen tussen de verschillende taxatiebureaus zijn bekend. Er zijn 10 ambtenaren aangeworven om de achterstand weg te werken. De tegenstrijdigheden in de interpretatie van de regelgeving door de taxatiebureaus zijn volgens de DG te wijten aan de complexiteit van het systeem.

 

 

2. De herwaardering van de tarieven van de BVT's -> De DG bleef zeer behoedzaam over deze kwestie. Hij is zich ervan bewust dat de kwestie zal moeten worden aangepakt en dat verhogingen zullen worden doorgevoerd met inachtneming van de budgettaire beperkingen.  Hij sprak echter de wens uit om te kunnen beschikken over betrouwbare en bekwame partners. Wij van onze kant hebben nogmaals gewezen op het belang van een "correcte en leefbare" vergoeding om professionele BVT's aan te trekken. De DG wil dat de titel van BVT een kwaliteitslabel wordt. 

 

 

3. De oprichting van een "orde" van beëdigde vertalers en tolken -> De DG heeft hier geen probleem mee, maar vindt dat wij onafhankelijk moeten blijven en dat deze kwestie niet onder zijn bevoegdheid valt, maar eerder deel uitmaakt van onze wens om ons te groeperen.

 

 

4. De communicatieproblemen met de FOD -> De DG benadrukte de noodzaak van goede communicatie. Hij heeft ons verzocht rechtstreeks contact met hem op te nemen en niet naar de pers te stappen of parlementaire vragen te stellen.

 

 

5. De legitimatiekaart -> we hebben geen datum ontvangen, het lijkt erop dat mevrouw Colin verantwoordelijk is voor het dossier. Informatie volgt nog.

 

 

6. De openbaarmaking van het Nationaal register -> geen datum meegedeeld, de situatie zit geblokkeerd om IT-redenen.

 

 

Conclusie:

 

 

Het algemene gevoel was vrij positief. Er is een wil tot verandering. Het DG RO erkent de eigen tekortkomingen en lijkt te beseffen dat een vereenvoudiging van het systeem, transparantie en goede communicatie niet alleen een goede werking van het gerechtelijk apparaat mogelijk zouden maken, maar ook de gerechtskosten zouden kunnen optimaliseren.

 

Wij blijven echter sceptisch over de voorgestelde data waarop de zaken zouden worden verwezenlijkt, die zeer optimistisch lijken.

 

De DG zou willen dat wij de bereidheid tonen om samen te werken met een administratie die een bondgenoot van ons wil zijn. Hij wil dat wij nog geduld uitoefenen, want ze werken van hun kant aan “een degelijk en sterk dossier”.

 

 

(*) Het Gemeenschappelijk Front werd vertegenwoordigd door Amal Boualga en José D’Hoore.

 

Gepubliceerd op
30/11/2021
Sociale media
Copyright 2024 BBVT