Naar inhoud

De nieuwe "Justinvoice" app is sinds deze week beschikbaar op Just-on-web

Voortaan kunnen prestatieverleners zoals vertalers, tolken, gerechtsdeskundigen ... via Just-on-web hun kostenstaten indienen en opvolgen.

 

Communicatie ontvangen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne:

 

Justitie kampt met een grote achterstand bij de uitbetaling van kostenstaten. Dit is onaanvaardbaar aangezien jullie tussenkomen in heel veel opdrachten van justitie en zorgen voor een goede rechtsbedeling.  

Op maandag 30 mei werd de applicatie Justinvoice gelanceerd op Just-on-web zodat alle prestatieverleners van Justitie op een efficiënte manier hun documenten kunnen overmaken aan de taxatiebureaus. Via een portaal kan u de opvolging van de ingediende dossiers op een overzichtelijke manier opvolgen. U heeft de mogelijkheid om via e-mailnotificatie te worden ingelicht over de status van uw dossiers.   

Via deze applicatie willen we enerzijds de verwerking van de ingediende kostenstaten, jaarlijks meer dan 200.000, beheersbaar maken voor de medewerkers van de taxatiebureaus. 

Anderzijds moeten de uitbetalingen door de taxatie- en vereffeningsbureaus sneller gaan. We streven naar een betaling binnen de 30 dagen.  

Ga naar Just-on-web en dien uw factuur digitaal in. Dit is een win-win voor alle partijen. Het systeem is in een eerste fase vrijwillig, maar zal op termijn verplicht worden.  

Stapsgewijs gaan we Justinvoice uitbouwen om het gehele end-to-end proces van de gerechtskosten te digitaliseren. De volgende stap is de digitale goedkeuring van de uitgevoerde opdracht door de magistraat. 

In bijlage van deze mail vindt u een handleiding, zodat u over alle nodige informatie beschikt om de applicatie te gebruiken. Meer info vindt u ook op Just-on-web.   

 

Naar aanleiding van de lancering van de JustInvoice-applicatie kwam de perswoordvoerder van de BBVT in de krant De Tijd van 2 juni 2022 en de podcast "De 7" uitgebreid aan het woord over de moeilijkheden bij de administratieve verwerking van onze kostenstaten.

Hier ook een link naar een ander persartikel over de app JustInvoice.

Het was overigens de BBVT die een paar maanden geleden als eerste berichtte over de komst van "JustInvoice".

Het is ook de BBVT die in 2021 via verschillende initiatieven (parlementaire vragen, persaandacht, contacten met het kabinet van de minister van Justitie en het DG RO) het probleem van de betalingsachterstand onder de aandacht van de minister heeft gebracht.

De beëdigd vertalers en tolken kunnen voortaan inloggen en alles via Just-on-Web invoeren: kostenstaat + vordering + goedkeuring en de status van hun vordering kunnen controleren. Na indiening van een kostenstaat ontvangt de prestatieverlener een ontvangstbevestiging en een overzicht van alle ingediende dossiers. Hij/zij wordt in kennis gesteld van het "in betaling zetten" van de kostenstaat (na de vereffeningsfase).

Alle documenten moeten in PDF-formaat worden ingediend, wat problemen kan opleveren voor de controle van het aantal woorden van de gemaakte vertalingen. Een screenshot met het aantal woorden zou een oplossing kunnen zijn.

Bedenkingen van de BBVT: de app JustInvoice zal wellicht de taxatiebureaus ontlasten, maar verbetert niet echt de werkomstandigheden van de beëdigd vertalers en tolken. Volgens de BBVT zou op langere termijn een breder uitwisselingsplatform ideaal zijn, waarbij ook de vertaling bij de vorderende overheid kan worden ingediend, waarna de goedkeuring (met of zonder opmerkingen van de magistraat) volgt, alles via de applicatie. Het ziet er nu naar uit dat wij verder via mail vorderingen en te vertalen teksten zullen moeten ontvangen en ook de vertalingen verder zullen moeten indienen en goedkeuringen zullen moeten vragen en ontvangen, steeds via e-mail. Het verzenden van vertalingen per e-mail houdt ook altijd een veiligheidsrisico in.

Met de app JustInvoice kunnen statistieken worden opgemaakt en eventuele problemen worden opgespoord. De app is een eerste stap die verder zal moeten worden ontwikkeld in overeenstemming met de GCAB (het boekhoudsysteem van de FOD Justitie voor gerechtskosten). Volgens het kabinet van de minister van Justitie kan JustInvoice via overleg met de beroepsverenigingen verder worden geoptimaliseerd. 

Gepubliceerd op
02/06/2022
Sociale media
Copyright 2024 BBVT