Naar inhoud

De BBVT heeft een decennium van groei achter de rug. We kunnen trots zijn op alles wat we samen hebben bereikt.

Speech van Amal Boualga, voorzitster van de BBVT, op de nieuwjaarsreceptie 2024 van de BBVT.

Beste collega’s,

Beste leden,

Geachte heer Hoorens,

Het is ons een waar genoegen jullie te mogen verwelkomen op onze allereerste nieuwjaarsreceptie. 2024 is ook het jaar waarin we de 10de verjaardag van de oprichting van de BBVT mogen vieren. Ik ben blij om veel bekende gezichten te zien en ook enkele oud-bestuursleden. Ik wil ook graag onze collega's van onze zustervereniging verwelkomen, Francis Auquier, beëdigd vertaler en voorzitter van LinguaJuris, en Max de Brouwer, voorzitter van de BKVT, die ons vereren met hun aanwezigheid vandaag.

De BBVT heeft een decennium van groei en evolutie achter de rug en we kunnen trots zijn op alles wat we samen hebben bereikt. Ik ben bijzonder trots om aan te kondigen dat we op het punt staan de kaap van 400 leden te overschrijden! Wij zijn een inclusieve beroepsvereniging met als voornaamste doel beëdigde vertalers en tolken te verenigen en samen te brengen. Onze beroepsvereniging is een plek om kennis te delen, elkaar te helpen, maar vooral om ons in te zetten voor de belangen van ons beroep en onze gezamenlijke stem.

2023 was rijk aan evenementen, zoals jullie in het jaarverslag zullen kunnen lezen. Naast onze werkvergaderingen samen met onze collega's van onze zustervereniging, bij de FOD Justitie, hield de BBVT tijdens de conferentie van EULITA een presentatie voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. We zijn ook uitgenodigd door de Vereniging van Gerechtsdeskundigen bij het Hof van Beroep te Nancy om een presentatie te geven over het werk van beëdigd vertalers en tolken in het kader van de strijd tegen het terrorisme.

Onze eisen blijven vooral toegespitst op onze dagelijkse werkomstandigheden, op de verhoging van onze vergoedingen om bekwame professionals aan te trekken en te behouden, en op onze veiligheid bij de uitoefening van onze opdrachten. Zoals jullie je ongetwijfeld herinneren, was het een advies van de BBVT dat heeft geleid tot de invoering van anonieme VTI-nummers.

De afgelopen twee jaar werden gekenmerkt door belangrijke ontwikkelingen in onze sector, waaronder de openstelling van het Nationaal register, de creatie van het platfrom Justinvoice om het proces van de betalingen te versnellen en de invoering van de elektronische handtekening, wat een belangrijk keerpunt betekende in de uitoefening van ons beroep.

Ik wil ook de leden van de leden van het bestiirsorgaan bedanken voor hun uitstekend werk, en in het bijzonder onze pool van vrijwilligers die ons dagelijks bijstaan bij het nalezen van teksten en bij de organisatie van evenementen zoals dit, en via de adviezen en ideeën die ze ons bezorgen. Bedankt voor het springlevend houden van onze beroepsvereniging.

Voordat ik het woord geef aan de heer Hoorens, wil ik jullie graag herinneren aan enkele data:

- Op 21 februari wordt een webinar gegeven door professor Bart Defrancq van de Universiteit Gent.

- Op 23 februari is er de apériTIJ, een informele bijeenkomst in Charleroi.

En, heel belangrijk, op 7 maart organiseren we een studienamiddag naar aanleiding van de Internationale dag van de rechten van de vrouw, met als thema "Les Femmes dans la Justice".

Ten slotte zal er op 31 mei een studiedag worden gehouden, gevolgd door onze Algemene Vergadering. Meer details volgen binnenkort.

Ik geef nu het woord aan Tom Hoorens, adviseur op het kabinet van de minister van Justitie, Paul Van Tigchelt. De heer Hoorens bekleedde dezelfde functie in het kabinet van de heer Van Quickenborne. Hij is ook ons aanspreekpunt en de vertegenwoordiger van het kabinet van de minister van Justitie in het structureel overleg met de FOD Justitie.

Ik wens jullie allen een uitstekend 2024!

Gepubliceerd op
04/02/2024
Sociale media
Copyright 2024 BBVT
Design by Lake-IT